Spring naar content
Tactus in Beeld

Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg biedt verschillende vormen van zorg. Je vindt hieronder de nodige informatie.

Wonen Zorgzwaartepakket (ZZP)

Tactus heeft in Apeldoorn (2), Zutphen, Zwolle en in Twente (5) verschillende beschermde woonvoorzieningen. In de beschermde woonvormen wonen mensen met een WLZ-GGZ indicatie vanwege een psychische en/of sociaal maatschappelijke hulpvraag. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig en ze ontvangen een verslavingsbehandeling vanuit de Zorgverzekeringswet.

De cliënten krijgen begeleiding in de dagelijkse bezigheden, gericht op het aanleren of stabiliseren van vaardigheden, voor zover haalbaar gericht op zo zelfstandig mogelijk wonen. Cliënten wonen in een stabiele omgeving, met regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Alle cliënten die bij Tactus beschermd wonen, wonen hier vanwege verslavinggerelateerde problematiek. Er zijn voorzieningen waar cliënten onder toezicht en begeleiding middelen gebruiken. Deze woonvoorziening staat ook wel bekend als ‘wet housing’ (nat); voorzieningen waarbij chronisch verslaafden in gebruik zijn. Daarnaast zijn er ‘dry housing’ voorzieningen (droog), waarbij cliënten afstand houden van gebruik van verslavende middelen.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Tactus biedt ook MPT aan. Dit is een vorm van ambulante langdurige zorg die thuis of op een zelfstandig wonenlocatie geboden wordt. Het pakket is opgebouwd uit verschillende modules zoals verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding.

Woonlocaties Tactus

Onze woonlocaties staan in de volgende gemeenten:

Op deze locatie in Almelo bieden we beschermd wonen aan.
Hier bevindt zich een Forensisch Beschermd Wonen (FBW) locatie gericht op herstel van de positie van de cliënt in de maatschappij, op maat en met oog voor de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt.
Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Deze locatie in Enschede biedt beschermd wonen voor maximaal 22 cliënten.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Tactus Rekken heeft o.a. klinische behandeling waar cliënten kunnen verblijven en werken aan hun herstel.
Op deze locatie in Warnsveld, gemeente Zutphen, bieden we beschermd wonen aan.
Hier kunnen 26 cliënten wonen en begeleiding krijgen. Daarnaast is er een medische zorgunit en kunnen mensen met een verslavingsverleden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Een aantal locaties bieden een mix van WLZ, WMO en/of Forensisch gefinancierde plaatsen.

Wet langdurige zorg Wlz (Beschermd wonen)

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of je aan de voorwaarden voldoet om een indicatie te krijgen voor beschermd wonen (ZZP) of MPT. Als er een GGZ-WLZ beschikking is afgegeven voor een ZZP of MPT kom je op de wachtlijst te staan. Tactus probeert zo spoedig mogelijk de zorg te bieden.

Meer informatie over WLZ lees je op de website van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz

Eigen bijdrage Wlz

Voor de Wlz gefinancierde ZZP en MPT zorg betaal je een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van je inkomen en de soort zorg die je krijgt, zoals beschermd wonen (ZZP, 24 uurs zorg) of ambulante begeleiding/zorg (MPT). De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je vindt de informatie hierover op Wlz CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Wlz-wachttijden

Voor nagenoeg alle woonlocaties kent Tactus een wachtlijst. Omdat de wachttijd per cliënt van veel individuele factoren af hangt, kunnen we hierover geen informatie op de site vermelden.

Voor meer informatie over de wachttijden voor de verschillende diensten van Tactus, kun je ons contactformulier invullen.

Meer weten?

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Tactus via ons contactformulier of bel 088 382 2887.

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….