Spring naar content
Artikelen

Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg biedt verschillende vormen van zorg. Je vindt hieronder de nodige informatie.

Wonen Zorgzwaartepakket (ZZP)

Tactus heeft in Apeldoorn (2), Zutphen, Zwolle en in Twente (5) verschillende beschermde woonvoorzieningen. In de beschermde woonvormen wonen mensen met een WLZ-GGZ indicatie vanwege een psychische en/of sociaal maatschappelijke hulpvraag. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig en ze ontvangen een verslavingsbehandeling vanuit de Zorgverzekeringswet.

De cliënten krijgen begeleiding in de dagelijkse bezigheden, gericht op het aanleren of stabiliseren van vaardigheden, voor zover haalbaar gericht op zo zelfstandig mogelijk wonen. Cliënten wonen in een stabiele omgeving, met regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Alle cliënten die bij Tactus beschermd wonen, wonen hier vanwege verslavinggerelateerde problematiek. Er zijn voorzieningen waar cliënten onder toezicht en begeleiding middelen gebruiken. Deze woonvoorziening staat ook wel bekend als ‘wet housing’ (nat); voorzieningen waarbij chronisch verslaafden in gebruik zijn. Daarnaast zijn er ‘dry housing’ voorzieningen (droog), waarbij cliënten afstand houden van gebruik van verslavende middelen.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Tactus biedt ook MPT aan. Dit is een vorm van ambulante langdurige zorg die thuis of op een zelfstandig wonenlocatie geboden wordt. Het pakket is opgebouwd uit verschillende modules zoals verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding.

Woonlocaties Tactus

Onze woonlocaties staan in de volgende gemeenten:

Op deze locatie in Almelo bieden we beschermd wonen aan.
Hier bevindt zich een Forensisch Beschermd Wonen (FBW) locatie gericht op herstel van de positie van de cliënt in de maatschappij, op maat en met oog voor de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt.
Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben.
Deze locatie in Brummen biedt beschermd wonen voor maximaal zes cliënten.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Deze locatie in Enschede biedt beschermd wonen voor maximaal 22 cliënten.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Op deze locatie in Warnsveld, gemeente Zutphen, bieden we beschermd wonen aan.
Hier kunnen 27 wonen en begeleiding krijgen. Daarnaast is er een medische zorgunit en kunnen mensen met een verslavingsverleden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Een aantal locaties bieden een mix van WLZ, WMO en/of Forensisch gefinancierde plaatsen.

Wet langdurige zorg Wlz (Beschermd wonen)

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of je aan de voorwaarden voldoet om een indicatie te krijgen voor beschermd wonen (ZZP) of MPT. Als er een GGZ-WLZ beschikking is afgegeven voor een ZZP of MPT kom je op de wachtlijst te staan. Tactus probeert zo spoedig mogelijk de zorg te bieden.

Meer informatie over WLZ lees je op de website van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz

Eigen bijdrage Wlz

Voor de Wlz gefinancierde ZZP en MPT zorg betaal je een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van je inkomen en de soort zorg die je krijgt, zoals beschermd wonen (ZZP, 24 uurs zorg) of ambulante begeleiding/zorg (MPT). De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je vindt de informatie hierover op Wlz CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Wlz-wachttijden

Voor nagenoeg alle woonlocaties kent Tactus een wachtlijst. Omdat de wachttijd per cliënt van veel individuele factoren af hangt, kunnen we hierover geen informatie op de site vermelden.

Voor meer informatie over de wachttijden voor de verschillende diensten van Tactus, kun je ons contactformulier invullen.

Meer weten?

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Tactus via ons contactformulier of bel 088 382 2887.

Gerelateerd

  • Artikelen
  • /
  • Jeugdkliniek
Collega Kevin worstelde zelf ruim twintig jaar met verschillende verslavingen, maar wist in 2016 het tij te keren. Nu is hij in de jeugdkliniek werkzaam als agogisch medewerker in opleiding en zet hij zijn eigen ervaringen in om jongeren verder te helpen.
  • Blog: wij zijn Tactus
In 2014 heb ik mijn eerste van mijn twee klinische opnames gehad. Ook deze opname heeft me goed gedaan en als ik geen lullig life-changing event had gehad, was een tweede klinische opname niet nodig geweest.
  • Artikelen
Nadat de restaurants en café’s maandenlang dicht zijn geweest, clubs gesloten waren en feesten en festivals niet door konden gaan, kunnen jongeren deze zomer weer hun hart ophalen in het uitgaansleven.