Spring naar content

Toegankelijkheidsverklaring

Het online inwinnen van informatie of het gebruik maken van een app klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

Tactus wil dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Voor welke producten deze verklaring geldt 

  • De website van Tactus; www.tactus.nl, ook te benaderen via diverse onderliggende links en websites.
  • De twee online platformen voor patiënten waar Tactus gebruik van maakt, namelijk:
    • Minddistrict  – leverancier van het patiëntportaal van Tactus,
    • Minddistrict – leverancier van e-health modules die door Tactus worden ingezet tijdens de behandeling van diens patiënten. 

Klik op de bovenstaande links om direct uit te komen op de toegankelijkheidsverklaringen van deze platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verklaringen, maar sporen wel onze leveranciers aan om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Wat gaan we verbeteren

De website www.tactus.nl wordt regelmatig geüpdate. In die updates proberen we stapsgewijs de aandachtspunten uit het Besluit digitale toegankelijkheid mee te nemen. Als het goed is wordt het dus steeds een stapje beter. 

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. Kan je deze sturen naar vragen@tactus.nl.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.

Tactus Verslavingszorg
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
vragen@tactus.nl

KvK nr: 08149444