Spring naar content

Het behandeltraject

Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden jou behandeling op maat, gebaseerd op jouw persoonlijke wensen en doelen. Jij bepaalt, wij ondersteunen. Maar in grote lijnen zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Verwijzing

Om je hulp te kunnen bieden heeft Tactus een verwijzing van jouw huisarts nodig. Dan vergoedt jouw zorgverzekeraar de behandeling. Zodra we de verwijsbrief ontvangen, zullen we telefonisch contact opnemen om een intakegesprek te plannen. We streven ernaar om je binnen vijf werkdagen te bellen. Soms is er een wachttijd tussen je aanmelding en jouw intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek heb je met een behandelaar. Samen kijken we naar jouw situatie en welke behandeling daar het meest bij aansluit. 

Zorgplan

De afspraken die gemaakt zijn tijdens het intakegesprek worden in een zorgplan opgeschreven. Dit zorgplan is de basis voor de zorg die je gaat krijgen bij Tactus. In het zorgplan staat waar je hulp bij wilt en wat jouw doelen zijn. Ook staat erin wat jouw rechten en plichten zijn. Het zorgplan zal regelmatig besproken en zo nodig aangepast worden; uiteraard in onderling overleg.

Akkoord zorgplan

Je moet schriftelijke aangeven akkoord te zijn met de inhoud van jouw zorgplan voordat de behandeling kan beginnen. De hulp start zo snel mogelijk na akkoord, maar soms is er een wachttijd. Je ontvangt een persoonlijke informatiemap. Hierin zit jouw zorgplan en andere nuttige informatie b.v. over Tactus.

Detox

Bij een detoxbehandeling wordt je onder medische begeleiding geholpen te stoppen met de verslavende middelen. In jouw zorgplan is afgesproken of je thuis kan blijven of naar een kliniek gaat.

Behandeling

Tactus beschikt over een gevarieerd en flexibel hulpaanbod. Je kunt thuis (ambulant) behandeld worden of in de kliniek. We helpen je niet alleen om door te zetten, maar laten je ook zien dat een leven zonder verslaving echt de moeite waard is.

Ondersteuning naasten

Bij een verslaving kunnen jouw naasten (familie en vrienden) ook hulp gebruiken. Met ondersteuning zullen jouw naasten beter in staat zijn om er voor je te zijn, terwijl ze daarbij zichzelf niet verliezen. Soms is het ook nuttig om juist samen trainingen te volgen tijdens jouw behandeling. B.v. deelnemen aan een partnergroep.

Eindevaluatie

Als je klaar bent met de behandeling volgt er een eindevaluatie met jouw behandelaar. Jouw zorgplan wordt getoetst aan de hand van jouw mening, opmerkingen en wensen. Hierna begint jouw nazorg, of wanneer nodig, een extra behandeling. We zullen je vragen om schriftelijk akkoord te geven.

Nazorg

Jouw behandeling is pas klaar als de nodige nazorg is geregeld en je akkoord bent met jouw eindevaluatie. Er is een gevarieerd aanbod van nazorg. Denk aan woonbegeleiding, werk- en dagbesteding maar ook zelfhulpgroepen.

Geen standaardbenadering

Wij bieden hulp op maat aan. Niet ieder behandeltraject verloopt volgens deze route. En niet iedereen zal zijn of haar weg naar herstel in zijn geheel bij Tactus doorlopen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Soms mag een hulpverlener behandelen zonder toestemming. Deze vorm van zorg verlenen heet verplichte zorg en mag alleen als het echt niet anders kan.

Gerelateerd

Heb je het gevoel dat je alcohol-, drugs- of medicijngebruik voor problemen zorgt in je dagelijks leven? Is er gedrag die al je aandacht vergt? Of is er een naaste waar je je zorgen over maakt. Ontdek hoe je verder kunt komen.
Van preventie tot nazorg. Tactus biedt hulp aan in alle fase van verslaving en aan alle betrokkenen. Aan mensen met een verslaving maar ook hun naasten en verwijzers.
Omgaan met iemand met een verslaving is niet eenvoudig. Als naaste heb je soms het gevoel in een doolhof te zijn beland. Hoe vind je voor jezelf hulp en steun?