Spring naar content

Behandeltraject

Intakegesprek

Na jouw aanmelding vindt zo snel mogelijk het eerste gesprek plaats, de zogeheten intake. Samen gaan we kijken naar jouw hulpvraag en doelen. Het is een eerste, belangrijke stap naar herstel.

Je ontvangt een uitnodiging voor een intake. In de uitnodiging staat waar de intake is en hoe lang de intake duurt.

Eerste contact

Een aantal dagen voor je intake nemen we telefonisch contact met je op. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten en is het eerste contact dat je hebt met een hulpverlener. We sturen je ook een vragenlijst en vragen je die voor de intake in te vullen.

Waar gaat het gesprek over?

Het doel van het gesprek is om samen te kijken naar jouw situatie en welke behande­ling daar het best bij aansluit. Dit doen we aan de hand van een vragenlijst die we samen doornemen. De afspraken die we maken leggen we vast in een persoonlijke zorgplan. Je kunt de volgende soort vragen verwachten:

  • Wanneer is jouw gebruik of gedrag een probleem geworden?
  • Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan?
  • Wat wil je dat er verandert?
  • Wat denk je nodig te hebben voor herstel?

Zelf kun je natuurlijk ook vragen stellen. Je krijgt ook uitleg over onze aanpak en we maken samen concrete vervolgafspraken.

Wie is er bij het intakegesprek?

Je kan alleen komen maar mag ook één iemand meenemen. Neem iemand mee die belangrijk voor je is en die jouw steun kan geven tijdens het gesprek en verdere behandeling.

Vanuit Tactus zijn één of twee personen bij het gesprek aanwezig. Wie dit precies zijn en hun functie(s) staat in de uitnodiging die je ontvangt.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs zoals een rijbewijs, Nederlands paspoort, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument
  • Een medicatie-overzicht van de apotheek, indien je medicatie gebruikt
  • Jouw persoonlijke agenda zodat we samen een vervolgafspraken kunnen maken

Wat gebeurt er na de intake?

Je ontvangt dan een persoonlijke informatiemap. Hierin zit nuttige informatie zoals informatie over Tactus. Je ontvangt ook een (digitale) kopie van jouw zorgplan. In het zorgplan staat waar je hulp bij wilt, jouw doelen en jouw rechten en plichten. Het is de basis voor de zorg die je zult krijgen van Tactus. Na schriftelijk akkoord kan jouw behandeling beginnen. De hulp start zo spoedig mogelijk maar soms is er echter een wachttijd

Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Lees meer

Gerelateerd

Zwembadmuseum Oldenkotte Duik in de geschiedenis van Tactus Verslavingszorg en de Rekkense Inrichtingen in het Zwembadmuseum Oldenkotte in Rekken. Over het museum Openingstijden Contactformulier…
Preventie Wij zijn er voor jongeren, ouders, professionals, organisatiesen 55plussers. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en kijkengezamenlijk welke ondersteuning passend…
Als verpleegkundige in de verslavingszorg ben je vooral veel bezig met het begeleiden en ondersteunen van onze clienten. Naast somatische zorg vragen onze cliënten ook om psychische zorg.
Benieuwd naar je gebruik of wil je met alcohol minderen of stoppen met roken? Er zijn handige apps die je hierbij kunnen helpen. Hier een overzicht.
Oud-medewerkersmiddag In 2020 hebben we helaas de oud-medewerkersmiddag moeten cancelen door corona, maar nu kan het weer! Vind je het…