Spring naar content

Over Tactus

Kwaliteit van zorg

Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. We willen ook dat onze cliënten tevreden zijn over hun behandeling. Om dit te waarborgen doen we jaarlijks mee aan cliënttevredenheidsonderzoeken en laten we ons jaarlijks onderzoeken door geaccrediteerde organisaties.

Cliënttevredenheid 2023

We meten de tevredenheid van clienten met behulp van de Consumer Quality Index (CQI).

Cliënten geven met een score van 1 (heel negatief) tot 5 (heel positief) aan hoe tevreden ze zijn over de verschillende onderdelen van de zorg.

Cliënten beoordelen ons met een:
8.2

Ambulant

Bejegening

Cliënten voelen zich serieus genomen en vinden dat de behandelaar dingen op een begrijpelijke manier uitlegt. Op een schaal van 1 tot 5 wordt de bejegening gewaardeerd met gemiddeld een 4.8.

Informatie behandeling

De informatie over de behandeling wordt gewaardeerd met een 4.6.

Uitvoering behandeling

Cliënten vinden de behandeling over het algemeen de juiste aanpak voor hun klachten. Ook zijn ze tevreden over de uitvoering van de behandeling. Deze wordt gewaardeerd met een 4.6.

Samen beslissen

Cliënten zijn meestal tevreden over de ontvangen informatie en de mate waarin ze over de behandeling hebben mee kunnen beslissen. Het onderdeel Samen Beslissen wordt gewaardeerd met een 4.7.

Klinisch

Woon- en leefomstandigheden

Cliënten waarderen de woon- en leefomstandigheden in de kliniek waar ze zijn opgenomen met een 4.5.

Gevoel van veiligheid

Cliënten die bij Tactus zijn opgenomen, hebben zich veilig gevoeld in de groep en op de afdeling. Dit wordt gewaardeerd met een 4.7.

Doelstelling 2024

Vanuit Tactus geven de meeste cliënten aan dat ze erg tevreden zijn over de ontvangen zorg en behandeling. Op de onderdelen ’samen beslissen’, ‘informatie behandeling’ en ‘uitvoering behandeling’ is nog ruimte voor verbetering.

Certificaten en keurmerken

Tactus is in bezit van de onderstaande certificaten en keurmerken. De certificaten kunnen worden opgevraagd via het contactformulier.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Met de HKZ-certificering laten we zien dat we de zaken intern goed op orde hebben, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale norm ISO-9001:2015.

NEN 7510:2017

De privacy van cliënten wordt bij Tactus gewaarborgd. NEN 7510 (gebaseerd op ISO 27001 en 27002) houdt in dat privacygevoelige gegevens van cliënten verwerkt volgens adequate informatiebeveiliging.

FACT

FACT is een keurmerk voor teams die voldoen aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur, organisatie en zorgaanbod. Tevens wordt aanvullend ook gekeken naar diagnostiek, behandeling, herstel ondersteunende zorg en interventies, maatschappelijke zorg, monitoring en professionalisering.

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Het Basis GGZ keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Van goed naar beter in de GBGGZ, dat is waar het Keurmerk Basis GGZ aan bijdraagt.

Stichting Topklinisch GGz

Het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg heeft het keurmerk voor TOPGGz. Daarmee tonen we aan dat we hoog specialistische patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Keurmerk meldcode

Wij hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de verschillende afdelingen van Tactus zijn er aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld & kindermishandeling werkzaam. Zij worden specifiek getraind in dit thema. Ons protocol meldcode voldoet aan de wettelijke eisen en heeft het keurmerk van het LVAK.

Euro net

We werken in Europees verband om de kwaliteit van ons verslavingspreventie te verbeteren. Euro net is een netwerk van organisaties voor verslavingspreventie uit 18 verschillende Europese landen. Gezamenlijk ontwikkelen, onderzoeken en voeren we projecten uit op het gebied van verslavingszorgpreventie.

Lopende projecten:

  • Click for Support – REALized: het doel is om een web-based interventie voor gebruikers van deze Nieuwe Psychoactieve Stoffen (ook bekend als ‘research chemicals’, of ‘legal highs’) te ontwikkelen. Lees meer over Support – REALized in het Engels op www.clickforsupport.eu.
  • Localize It! is een project dat beoogt gemeenten te versterken in hun mogelijkheden om het alcoholgebruik onder minderjarigen en het binge drinken te verminderen. Lees meer over Localize It! in het Engels op https://www.euronetprev.org/projects/localize-it/.

Gerelateerd

Organogram, anbi-status, jaarverslag, … Op deze pagina vind je alle informatie over de Tactus organisatie.
Sommige ontwikkelingen of zorg kunnen extra financiële steun gebruiken. Hiervoor werven we geld.
Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. Onderzoek maakt dit mogelijk.