Spring naar content

Over Tactus

TOPGGz-keurmerk

Binnen Tactus Verslavingszorg heeft het Centrum Verslaving & LVB het keurmerk voor TOPGGz toegekend gekregen. Het Centrum Verslaving & LVB is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met verslavingsproblemen die een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben of zwakbegaafd zijn.

Wat is een TOPGGz-keurmerk?

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Tactus biedt hoogspecialistische zorg aan mensen met een verslaving en een LVB en besteedt veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Wat heb je aan het TOPGGz-keurmerk?

  • De patiënt/ diens naaste: Voor hen betekent het een perspectief op herstel als een specialistische behandeling niet of onvoldoende heeft geholpen. Bij TOPGGz-afdelingen kun je terecht voor een second opinion, voor een advies over diagnose of behandeling of voor een innovatief behandelaanbod. Het TOPGGz-keurmerk is een garantie dat afdelingen experts zijn in complexe zorg. Alle TOPGGz-afdelingen hebben per definitie een bovenregionale functie hetgeen betekent dat hun expertise en zorgaanbod ook beschikbaar is voor patiënten buiten hun eigen regio.
  • Professionals/behandelaren: Zij kunnen advies inwinnen ten behoeve van hun patiënten over diagnostiek en behandeling als zij hierin vastlopen of als het te weinig resultaat oplevert.
  • De maatschappij: de TOPGGz-afdelingen zijn de voorhoede van de ggz en staan garant voor de ontwikkeling en innovatie van het vakgebied.
  • De afdeling die ambities heeft om het TOPGGz-keurmerk te verwerven: De criteria bieden een handvat om topklinische functies in te richten. Hiermee kun je je positioneren als een landelijke expert in een bepaalde doelgroep.

TopGGZ-locaties

Op deze locatie worden alle ambulante verslavingsbehandelingen aangeboden. Verder zitten hier de ambulant woonbegeleiders en Intact.
Dit is het hoofdkantoor van Tactus Verslavingszorg.
Op deze locatie biedt Tactus cliënten medische zorg, behandeling en begeleiding. Ook werken hier medewerkers van de Verslavingsreclassering, Intact en Jeugd & Preventie.
Tactus Rekken heeft o.a. klinische behandeling waar cliënten kunnen verblijven en werken aan hun herstel.
Cliënten en bezoekers kunnen hier terecht voor dubbeldiagnose, preventie, medische zorg en verslavingsbehandeling.
Hier bevinden zich onderdelen van Tactus Verslavingszorg zoals JusTact, Intact Herstel en Zelfhulp, Centrum Verslaving & LVB en de jeugdkliniek.
Hier doet de reclassering zijn werk. De reclassering combineert onze ervaring met verslavingsgedrag, middelenmisbruik en delictgedrag in ons reclasseringswerk.
In de Intensieve behandelkliniek (IBK) worden cliënten met psychische problematiek en verslavingsproblemen behandeld.

Meer informatie

Op de website van Stichting Topklinische GGz vind je meer informatie over de hoogspecialistische functies zoals o.a.:

  • omschrijving doelgroep
  • behandeling/diagnostiek
  • onderzoek
  • innovatieve behandelingen
  • topprofessionals
  • promoties en publicaties

Gerelateerd

Heb je hulp nodig met minderen of stoppen met alcohol drinken, blowen of ander drugs te gebruiken? Of wil je minder gamen of gokken? Lees wat je kan doen.
Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. Lees hoe we dit waarborgen.
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen.