Spring naar content

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website, eigendom van Tactus Verslavingszorg zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is.

De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. Tactus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Tactus Verslavingszorg.

Fotografie: foto’s Gerbrand Langenberg in opdracht van Tactus; Ewout Staartjes in opdracht van Tactus; Shutterstock, Unsplash en Pixabay.

Testen

Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden.

Richtlijnen voor reacties

Voor het achterlaten van reacties op onze website en sociale media hanteert Tactus de volgende richtlijnen:

  • blijf bij het onderwerp
  • plaats geen privé-informatie over anderen, niet noemen met naam en toenaam
  • promoot geen alcohol, andere verslavende middelen of verslavend gedrag
  • plaats geen links naar illegale zaken
  • plaats geen commerciële reclame
  • plaats geen materiaal waarop copyright rust, zonder uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder
  • val anderen niet persoonlijk aan, wees positief en ondersteunend
  • gebruik geen schuttingtaal

(Externe) links

Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Tactus is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Colofon

Tactus Verslavingszorg, biedt informatie, advies en behandeling aan mensen die verslaafd zijn of dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken of mensen met eetproblemen. Ook bieden wij mensen uit de directe omgeving van deze personen, zoals partner en familieleden, advies, informatie en behandeling. Tactus biedt tevens voorlichting en consultatie aan personen uit het netwerk rondom mensen met verslavingsproblemen, zoals school, werkgever en hulpverleners.

Tactus Verslavingszorg
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
vragen@tactus.nl

KvK nr: 08149444