Spring naar content

Het behandeltraject
Hulpaanbod

Naastentraining

Is je partner, ouder, kind of een andere naaste in behandeling bij Tactus? Dan hebben we ook voor jou een ondersteuningsprogramma. Je leert hoe je jouw naaste met een verslaving kan ondersteunen terwijl je jouw eigen grenzen bewaakt.

Samen met naaste in gesprek

Partnerrelatiegroepen

De partnerrelatiegroep helpt jullie inzicht te krijgen in jullie relatie en deze te verbeteren. Door herkenning van problemen uit verhalen van de overige groepsleden, leer je hoe anderen omgaan met bepaalde situaties, maar ook andersom kunnen de overige groepsleden misschien weer van jullie leren. Onder deskundige begeleiding worden allerlei thema’s op het gebied van verslaving en relaties en de samenhang daartussen behandeld. Per bijeenkomst worden de gebeurtenissen/ontwikkelingen van de afgelopen twee weken besproken. Aan de hand hiervan wordt het thema van de avond bepaald, waaraan in groepsverband gewerkt zal worden. Ook krijg je elke bijeenkomst een huiswerkopdracht. Na acht bijeenkomsten is het de bedoeling dat jullie onderlinge communicatie en begrip voor elkaars situatie verbeterd is.

Ambulante systeembehandeling

We helpen jullie om oplossingen te vinden, die onderlinge relatie moet verbeteren. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats. Vanaf dit moment is het van groot belang dat iedereen meewerkt om zo structureel iets in de onderlinge verhoudingen te kunnen veranderen. In de eerste sessie worden de problemen in kaart gebracht. Hoe reageert de een op de ander? Waar gaat het mis? En hoe komt dat dan? Aan de hand van de antwoorden worden de  doelstellingen bepaald op het gebied van onderlinge communicatie en gedragsverandering.

Aan het eind van elke sessie ontvangen de betrokkenen ook huiswerk, dat in de volgende sessie wordt behandeld. Verder komen elke sessie de ontwikkelingen van de afgelopen weken aan bod. Wat ging er goed? Wat juist niet? En hoe is dit opgelost? Zijn er verbeteringen waarneembaar? Ook wordt gekeken in hoeverre de gezamenlijke doelen zijn behaald. Wanneer de betrokkenen tevreden zijn met de geboekte resultaten of de doelen zijn behaald, is de hulp afgerond.

Zonder naaste in gesprek

Partnergroep

Voor mensen met een partner met een verslaving biedt deze groep een plek om met elkaar te praten over de problemen die worden ervaren. Het is een plek voor herkenning, erkenning, steun, advies en informatie. Je krijgt onder andere inzicht in hoe een verslaving werkt, hoe je kan reageren bij een terugval en hoe je om kan gaan met de vertrouwensbreuk. De partnergroep is een half open groep; dat wil zeggen dat na zes bijeenkomsten de deelnemers kunnen in-/uitstromen. Het totale programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten, maar je bent dus vrij om na zes bijeenkomsten te stoppen.

Familiegroep

Kinderen, broers en zussen van iemand met een verslaving lopen vaak tegen problemen aan met het middelengebruik van hun familielid. In een familiegroep bieden we ze steun en begeleiding. Het niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven staat centraal. In de groepsbijeenkomsten krijg je inzicht over middelengebruik, verslavingsgedrag, jouw rol in het gezin en hoe dit samenhangt met jouw gedrag. Ook breng je jouw problemen in kaart. Hierna kun je aan de slag met het verwerkingsproces en/ of afrekenen met het verleden. In het veranderproces leer je nieuwe gedragsalternatieven en oefent daarmee in de praktijk. De laatste fase bestaat uit het afscheid nemen van je oude gedrag om zo op eigen kracht verder te gaan.

Oudergroep

In de oudergroep komen ouders bij elkaar, die allen middelen gebruikende of gokverslaafde kinderen hebben. Door samen hierover te praten, vindt niet alleen herkenning van, maar ook erkenning voor de veel voorkomende omgangsproblemen plaats. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten, die elke keer een ander thema behandelen, waarbij er voldoende ruimte is bespreking van de eigen thuissituatie. Er wordt voorlichting gegeven over middelen, de ontwikkelfase van je kind, verslavingsgedrag en hulpverleningsmogelijkheden. Ook komen thema’s als grenzen stellen, verantwoordelijkheden van ouders en communicatie aan bod. 

Activiteiten voor naasten

Wil je informatie over communicatie binnen het gezin en praktische adviezen hoe je anders kan omgaan met je kind? Deze cursus is voor ouders van een jongeren met een verslaving.
Naasten van een persoon met een verslavingsprobleem kunnen terecht bij de familie ervaringsdeskundige van Intact Herstel en Zelfhulp.
Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Lees meer

Van preventie tot nazorg. Tactus biedt hulp aan in alle fase van verslaving en aan alle betrokkenen. Aan mensen met een verslaving maar ook hun naasten en verwijzers.

Lees meer