Spring naar content

Wvggz

Wet verplichte GGZ

Wat is verplichte zorg?

Voor de meeste behandelingen is toestemming nodig. Soms mag een hulpverlener behandelen zonder jouw toestemming. Bijvoorbeeld als er een gevaarlijke situatie ontstaat door een psychische ziekte.  Deze vorm van zorg verlenen heet verplichte zorg en mag alleen als het echt niet anders kan.  Je hebt dan een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Verplichte zorg is geregeld in de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

Wat is een crisismaatregel?

Een crisismaatregel betekent dat je acute zorg nodig hebt. Er is sprake van een crisissituatie. De burgemeester geeft de crisismaatregel af na advies van een onafhankelijk psychiater. De crisismaatregel duurt maximaal drie dagen met de mogelijkheid om tot maximaal drie weken te verlengen. Hierover beslist een rechter.

Wat is een zorgmachtiging?

Een zorgmachtiging betekent dat je behandeling mag krijgen zonder jouw toestemming. Er is geen sprake van een crisissituatie, zoals bij een crisismaatregel. Het organiseren van een zorgmachtiging duurt een aantal weken. Je kunt de mogelijkheid krijgen een plan van aanpak te schrijven om te motiveren waarom verplichte zorg niet nodig is. De rechter besluit of een zorgmachtiging wordt afgegeven.

Patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon geven gratis advies en ondersteuning aan cliënten en naasten die te maken hebben met de Wvggz. Zij zijn onafhankelijk. Voor meer informatie kijk op de websites www.pvp.nl en www.lsfvp.nl.

Klachtenregeling

Tactus is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie behandelt de klachten. De uitspraak van de klachtencommissie kan ertoe leiden dat een bepaalde behandeling wordt gestopt  of dat je een schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kun je in beroep gaan.

In de wet is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Beperkingen in je vrijheid.
  • De uitvoering van de zorgmachtiging.
  • Een verzoek tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg.
  • Een verzoek tot beëindiging van verplichte zorg.

Wil je meer informatie over de klachtenregeling?

Meer informatie over Wvggz vind je bij Dwang in de Zorg

Folders en documenten

Wvggz zorgmachtiging
Wvggz crisismaatregel
Wvggz Beleidsplan