Spring naar content

Hulp voor naasten

Familievertrouwenspersoon

Heeft jouw partner, kind, ouder of andere naaste verslavingsproblemen? Dan kun je als naaste misschien wel ondersteuning gebruiken van een familievertrouwenspersoon.

Naasten van mensen die behandeling krijgen bij Tactus kunnen steun krijgen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon steunt naasten bij het leggen en onderhouden van contact met behandelaren van Tactus. Zij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking.

Voor wie is deze ondersteuning?

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

De familievertrouwenspersoon biedt u:

  • Informatie
  • Advies
  • Ondersteuning
  • Bemiddeling
  • Bijstand bij een klachtenprocedure

Vertrouwelijk en kosteloos

Wat de familievertrouwenspersoon vertelt is en blijft vertrouwelijk: zij heeft geheimhoudingsplicht. Zonder je toestemming wordt geen informatie aan anderen, ook niet aan je naaste of zijn/haar behandelaar doorgegeven.

De dienstverlening is kosteloos.

Contact

Paula Liewes, p.liewes@familievertrouwenspersonen.nl
06-18 02 97 15

Stichting Familievertrouwenspersonen

Advies en hulplijn: 0900 333 22 22 ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
www.familievertrouwenspersonen.nl

Documenten

Gerelateerd

Omgaan met iemand met een verslaving is niet eenvoudig. Als naaste heb je soms het gevoel in een doolhof te zijn beland. Hoe vind je voor jezelf hulp en steun?
Intact organiseert zelfhulpgroepen en heeft een aanbod van herstelcursussen voor mensen die met hun herstel aan de slag willen en echte veranderingen willen in hun leven.
Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. Wij hopen dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat wij kunnen kijken wat er aan de hand is.