Spring naar content

Klachten en suggesties

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. Wij hopen dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat wij kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen.

Wellicht heb je niet direct een klacht, maar is wel iets voorgevallen waarvan je een melding wilt maken zodat wij dit in het vervolg kunnen voorkomen. Of je hebt een suggestie of tip hoe wij onze hulpverlening kunnen verbeteren. Ook dat horen wij graag!

Klachten melden

Heb je wel een klacht die opgepakt moet worden? Wij nemen jouw klacht serieus en vinden het belangrijk om er snel en zorgvuldig iets mee te doen. Je kunt je klacht als volgt aan ons voorleggen:

Leg eerst je klacht neer bij je contactpersoon (of diens manager)

De meest efficiënte weg is om je klacht rechtstreeks neer te leggen bij je contactpersoon bij Tactus. Veel klachten ontstaan door misverstanden. Het vertellen van je klacht geeft jouw hulpverlener ook de kans iets te herstellen en te verbeteren.

Tips om je klacht te uiten:

 • Laat zo snel mogelijk weten als er iets niet lekker loopt.
 • Maak een aparte afspraak om het te bespreken. Zo voorkom je dat er niet genoeg tijd is om het samen goed te bespreken.
 • Bedenk van te voren wat je wilt bereiken en schrijf puntsgewijs op wat je wilt zeggen.
 • Probeer tijdens het gesprek bij concrete gebeurtenissen te blijven en probeer jouw gevoelens hierin te verwoorden.
 • Neem iemand mee ter ondersteuning als je dat fijn vindt.
 • Geef de hulpverlener de kans zaken te herstellen en wees bereid samen tot een oplossing te komen.

Kom je er niet uit met de betrokken medewerker(s)? Vraag dan naar de manager en probeer het met hem/haar op te lossen.

Schakel de klachtbemiddelaar van Tactus in

Binnen Tactus is een klachtbemiddelaar werkzaam. De klachtbemiddelaar kan desgewenst op een laagdrempelige manier de klacht met je bespreken of bemiddelen in de gesprekken met je contactpersoon.

088 382 28 87

Schakel een onafhankelijke bemiddelaar in

Je kunt ook een onafhankelijk bemiddelaar inschakelen. De volgende bemiddelaars kun je vragen:

 1. Patiëntenvertrouwenspersoon
  De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp’er) is er voor klinische en onvrijwillige ambulante cliënten.
 2. Familievertrouwenspersoon
  Naasten kunnen contact opnemen met de familievertrouwenspersoon.
 3. Adviespunt Zorgbelang
  Meer informatie over het Adviespunt Zorgbelang die opkomt voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio.

Leg je klacht neer bij de Tactus Klachtencommissie

Een officiële klacht kun je schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen en wordt ondersteund door een secretariaat. De commissie is van mening dat een klacht opgelost dient te worden daar waar deze is ontstaan en zal eerst nagaan of de klacht binnen Tactus is behandeld. Zo niet, dan zal ze proberen alsnog een gesprek tussen jou als klager en Tactus op gang te brengen. Eventueel met inschakeling van de klachtbemiddelaar.

Als deze acties niets opleveren en als de klager dit wenst, komt de klachtencommissie bijeen in een hoorzitting, hoort beide partijen en doet uiterlijk drie weken na de hoorzitting een uitspraak. Deze uitspraak wordt naar de Raad van Bestuur en betrokkenen gestuurd.

Het staat de klager altijd vrij om rechtstreeks gehoord te worden door de Klachtencommissie.

Klachtencommissie Reclassering

Klachten met betrekking tot de reclassering worden – in geval er sprake is van een hoorzitting – in behandeling genomen door:

Klachtencommissie Reclassering
t.a.v. secretariaat
Postbus 8345
3503 RH Utrecht
klachtencommissie@reclassering.nl

Leg je klacht bij een onafhankelijk partij

Wanneer je niet tevreden bent met de uitkomst van de Klachtencommissie dan kan je je klacht ook bij een externe partij neerleggen. Hierin heb je een aantal opties.

De Geschillencommissie Zorg

Wanneer je het met Tactus niet eens wordt over de oplossing van de klacht, kun je jouw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg.

Regionale Tuchtcollege

Je kunt een klacht ook indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Hou er rekening mee dat het tuchtcollege het probleem niet kan oplossen. De klacht kan wel aanleiding zijn voor het nemen van maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Je kan jouw klacht ook indienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Het indienen van een klacht bij de Inspectie kan leiden tot een verplichting aan Tactus om de klacht te onderzoeken en hierover te rapporteren naar de Inspectie. Daarbij kijkt de Inspectie of er sprake is van het in gevaar komen van de kwaliteit van de zorg. Een Inspecteur kan besluiten de klacht voor te leggen aan een Regionaal Tuchtcollege.

Klacht over Wmo-ondersteuning

Gaat je klacht over WMO-ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan kun je jouw klacht indienen bij je eigen woongemeente. Hiervoor moet je naar de website van de betreffende gemeente gaan en opzoeken hoe je het Wmo-loket kan bereiken. Hier leg je jouw klacht neer.

Gerelateerd

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van zorgbelangenorganisaties. Zij komt op voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio.
Algemene informatie Patiëntenvertrouwenspersoon De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is alleen voor klinische en onvrijwillige ambulante cliënten. De pvp informeert cliënten over hun…
Heeft jouw partner, kind, ouder of andere naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen? Dan kun je als naaste misschien wel ondersteuning gebruiken van een familievertrouwenspersoon.