Spring naar content

Uitspraken van de Klachtencommissie

Tactus is wettelijk verplicht om uitspraken van de Klachtencommissie inzake klachten in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) openbaar te maken. Op deze pagina vind je de geanonimiseerde uitspraken van de Klachtencommissie, naar aanleiding van klachten van cliënten gericht tegen Tactus in het kader van de Wvggz. De leden van de Klachtencommissie werken niet bij Tactus en komen tot een onafhankelijke beslissing.