Spring naar content

Behandeltraject

Nazorg

Bij Tactus hechten we veel belang aan nazorg. Onze hulpverleners van de poliklinieken en klinieken werken dan ook samen om voor, tijdens en na opname de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Waar nodig en mogelijk werken we ook samen met hulpverleners buiten Tactus.

Werken aan een verslavingsprobleem gaat met vallen en opstaan. De verleiding van de verslaving is voor veel mensen altijd in meer of mindere mate aanwezig. Dat is ook niet erg. Het is belangrijk om risico situaties te herkennen én om te weten waar je hulp kan krijgen wanneer je het nodig hebt.

Onderdelen van nazorg

Begeleiding in het traject naar maatschappelijke participatie is een belangrijk onderdeel van nazorg. Tactus is verantwoordelijk voor het realiseren van deze nazorg. Hierover maak je afspraken met je hulpverlener. Een jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken kan onderdeel hiervan zijn.

Tactus kan je ook het volgende bieden

Herstel heeft meerdere betekenissen: beter worden of weer baas over je eigen leven worden. Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.
Bij Tactus kennen we de waarde van werk. Het is een belangrijke stap op weg naar herstel. Werk of dagbesteding brengt beweging in je leven en biedt toekomstperspectief.
Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt. Wij kunnen je daarom woonbegeleiding bieden.
Wil je in contact komen met lotgenoten? Intact organiseert zelfhulpgroepen voor mensen met een verslaving en hun naasten.

Daarnaast kan Tactus je ook verwijzen naar andere instanties die je kunnen ondersteunen. Dit wordt aan het einde van je behandeling met je besproken en nodige contacten gelegd.

Steun van naasten

Vergeet je naasten niet. Familie, vrienden maar ook collega’s kunnen je ondersteunen in je herstelproces. Je staat er namelijk niet alleen voor. Ze kunnen je helpen de randvoorwaarden te creëren die je nodig hebt.

Tijdens de behandeling hebben we ook zoveel mogelijk de mensen betrokken die bij je staan. Behalve leren grenzen stellen leren ze hierbij ook hoe ze je kunnen ondersteunen en waaraan ze terugval kunnen herkennen.

Tactus is er voor je. Ook bij terugval!

In je herstelproces kan er sprake zijn van een cyclisch proces. Bij een mogelijke terugval kun je weer gebruik maken van het behandelaanbod van Tactus.

Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Lees meer