Spring naar content

Hulpaanbod

Woonbegeleiding

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt. Wij kunnen je daarom woonbegeleiding bieden.

De woonbegeleiders van Tactus geven onder andere begeleiding aan huis. In overleg stellen we een persoonlijk woonwerkplan op. Concreet gaat het om:

  • het vinden en handhaven van een goede dagindeling
  • het onderhouden van een sociaal netwerk
  • het voeren van een huishouding en het goed omgaan met geld

Door juist op deze gebieden te ondersteunen, komt er meer rust en regelmaat in je leven en kan het gebruik van verslavende middelen afnemen. Het streven is om je zo zelfstandig als mogelijk te laten zijn, je kwaliteit van leven te verbeteren en je toekomstperspectief te bieden.

Woonbegeleiding van Tactus kent drie vormen:

  • Ambulante woonbegeleiding
  • Beschermd wonen in een woning van Tactus
  • Beschermd wonen in een appartementencomplex

Ambulante woonbegeleiding

Bij ambulante woonbegeleiding krijg je begeleiding en ondersteuning in je eigen woning. Denk aan administratieve ondersteuning, hulp bij het regelen van financiën, huishouden, regelvermogen, dag- en arbeidsstructuur, sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg, gezondheid en gezin.
Het doel is zelfredzaamheid vergroten, waarbij je regie houdt over je eigen leven. Het versterken van de eigen kracht en het netwerk staan daarom centraal.

Om in aanmerking te komen voor ambulante woonbegeleiding heeft de cliënt een WMO gesprek met de betreffende gemeente. Zij indiceren het aantal uren per week wat nodig is aan begeleiding.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen woon je in een woning van Tactus of in een appartementencomplex. Er is 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning oproepbaar of aanwezig.

  • Hulpaanbod
Woonbegeleiding
Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Voor deze mensen biedt Tactus woonbegeleiding.