Spring naar content

Hulpaanbod

Woonbegeleiding

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt. Wij kunnen je daarom woonbegeleiding bieden.

De woonbegeleiders van Tactus geven onder andere begeleiding aan huis. In samenspraak stellen een persoonlijk woonwerkplan op. Concreet gaat het om:

  • het vinden en handhaven van een goede dagindeling
  • het onderhouden van een sociaal netwerk
  • het voeren van een huishouding en het goed omgaan met geld

Door juist op deze gebieden te ondersteunen, komt er meer rust en regelmaat in je leven en kan het gebruik van verslavende middelen afnemen. Het streven is om je zo zelfstandig als mogelijk te laten zijn, je kwaliteit van leven te verbeteren en je toekomstperspectief te bieden.

Woonbegeleiding van Tactus kent drie vormen:

  • Ambulante woonbegeleiding
  • Beschermd wonen in een woning van Tactus
  • Beschermd wonen in een appartementencomplex

Bij ambulante woonbegeleiding krijg je begeleiding en ondersteuning in je eigen woning. Bij beschermd wonen woon je in een woning van Tactus en is 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning oproepbaar of aanwezig.

  • Hulpaanbod
Woonbegeleiding
Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Voor deze mensen biedt Tactus woonbegeleiding.

Beschermd woonlocaties van Tactus

Op deze locatie in Almelo bieden we beschermd wonen aan.
Hier bevindt zich een Forensisch Beschermd Wonen (FBW) locatie gericht op herstel van de positie van de cliënt in de maatschappij, op maat en met oog voor de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt.
Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben.