Spring naar content

Enschede, Locatie Oostburgweg

Oostburgweg 34
7533 BC Enschede

Beschermd wonen

Algemene informatie

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg is soms dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Wanneer begeleid hulp aan huis niet mogelijk is, kunnen mensen beschermd wonen.

Op de locatie Oostburgweg wordt beschermd wonen geboden aan mensen in herstel van verslaving en middelengebruik niet is toegestaan Dit noemen wij ook wel Dry housing voorziening

In deze beschermde woonvorm je in een appartementencomplex van Tactus en is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig.  Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de bewoner.

De biedt beschermd wonen voor maximaal 17 bewoners.

Bereikbaarheid

Aan de voor- en achterkant van deze locatie zijn er enkele parkeerplekken aanwezig.

Er ligt een bushalte op minder dan 15 minuten afstand van deze locatie.