Spring naar content

Enschede, Locatie Oostburgweg

Oostburgweg 34
7533 BC Enschede

Beschermd Wonen

Algemene informatie

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg is soms dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Wanneer begeleid hulp aan huis niet mogelijk is, kunnen mensen beschermd wonen.

Op de locatie Oostburgweg wordt beschermd wonen geboden aan maximaal 17 bewoners in herstel van verslaving. Middelengebruik is hier niet toegestaan, dit noemen wij ook wel een Dry housing voorziening.

In deze beschermde woonvorm leef je in een appartementencomplex van Tactus en is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de bewoner.

Bereikbaarheid

Aan de voor- en achterkant van deze locatie zijn er enkele parkeerplekken aanwezig.
Er ligt een bushalte op minder dan 15 minuten lopen van deze locatie.

Impressie locatie

Deze locatie staat ook wel bekend als De Oosterkerk.

Geschiedenis

Dit kleine kerkje is in 1928 gebouwd als een Vrijzinnig Hervormde Kerk. Door een brand in 1969 was het kerkje zwaar beschadigd, maar werd hersteld. Ondanks de plannen tot sloop werd het kerkje behouden voor Tactus, om hier beschermde woonplekken van te maken. Er vond een verbouwing plaats en sinds 2013 kan Tactus gebruik maken van deze mooie woonplek. Voor in de kerk zijn twee appartementen, achter in de kerk zitten het kantoor, de algemene ruimte en nog eens vijf appartementen.

Bewoners

Het is de bedoeling dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk kan leven. Als je als cliënt mag wonen in de Oosterkerk krijg je 24/7 ondersteuning om abstinent door het leven te gaan. Daarnaast gaan we met cliënten in gesprek, als een terugval toch plaatsvindt of dreigt plaats te vinden. Zo kunnen we lijnen uitzetten hoe een terugval voorkomen kan worden. Het bewust bezig zijn met het voorkomen van een terugval maakt dat cliënten uiteindelijk een leven zonder alcohol en/of drugs kunnen voortzetten. Door te ervaren dat cliënten na een terugval toch hun leven weer kunnen oppakken maakt dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Door dit zelfvertrouwen voelen ze zich meer onderdeel van de maatschappij.

Begeleiding

Wij leveren 24-uurs begeleiding. Dit kan bestaan uit: dagelijkse contact momenten, het maken van dagschema’s, woonondersteuning, onder begeleiding boodschappen halen, etc.
Binnen Tactus Wonen werken wij met de methodiek Krachtwerk. Wanneer een bewoner aan de Oosterkerk komt wonen, wordt er samen met zijn persoonlijk begeleider een krachten inventarisatie gemaakt, waaruit een actieplan voortvloeit. De krachten inventarisatie wordt één keer per half jaar geëvalueerd.
Wanneer er tussendoor nieuwe doelen of veranderingen zijn, wordt het actieplan aangepast en tussentijds geëvalueerd. Daarnaast heeft elke bewoner een crisissignaleringsplan, zodat er op tijd gesignaleerd kan worden wanneer er een terugval dreigt. Tevens werken wij met een ervaringsdeskundige, dit is een goede aanvulling voor zowel het team als voor de bewoners.

Wonen

Het kerkje alleen gaf niet voldoende woonruimte, dus werd er een appartementencomplex bij gebouwd met nog eens tien appartementen. In totaal hebben we nu ruimte voor zeventien bewoners, die voornemens hebben abstinent door het leven te gaan. Elke bewoner heeft een zorgindicatie, dit kan verschillen van WMO, naar WLZ of justitie. Bij de Oosterkerk hebben wij één appartement beschikbaar voor een justitiële plek, twee appartementen voor de WMO en veertien appartementen voor de WLZ. Elk appartement is voorzien van een eigen keuken, badkamer met toilet, slaapkamer en woonkamer.

Algemene ruimte

In de algemene ruimte kunnen de bewoners samen komen. Er is ruimte voor een kopje koffie, samen tv kijken of een spelletje spelen. Hier bevindt zich ook de keuken, we bieden cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Wanneer cliënten zich hiervoor opgeven, gaan we samen kijken welke maaltijd we gaan bereiden. Het doel van de gezamenlijke maaltijd is dat dit echt als een activiteit wordt gezien. Dit houdt in dat we alles samen doen, van de voorbereiding tot het koken, van het afruimen tot de afwas. Oké we hebben een vaatwasser, maar er zal toch voorgespoeld moeten worden.

Dagbesteding

De bewoners hebben over het algemeen 20 uur per week dagbesteding. Denk hierbij aan het Mediant, Stichting Extra Puurrr, de Fietsenwerkplaats, de Viermarken etc.
Naast de dagbesteding kunnen de bewoners uurwerk doen in/rondom de Oosterkerk. Dit kan zijn het schoonmaken van de algemene ruimten of het onderhouden van de tuin. Voor het uurwerk krijgen de bewoners een vergoeding vanuit Surplus. Het doel is dat de bewoners actief bezig zijn, om zo hun eigen waarde en empowerment te vergroten. Een enkele keer zien we zelfs dat er wordt doorgestroomd naar een betaalde baan. Wij ondersteunen onze bewoners, daar waar mogelijk, met het integreren in de maatschappij.

Tactus biedt (forensisch) beschermd wonen aan in Gelderland en Overijssel. Bekijk alle beschermd wonen locaties.