Spring naar content

Enschede, Locatie Vlierstraat

Vlierstraat 762
7544 GV Enschede

Beschermd Wonen
Intact
Werk en dagbesteding

Algemene informatie

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg is soms dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Wanneer begeleid hulp aan huis niet mogelijk is, kunnen mensen beschermd wonen.

Op de locatie Vlierstraat wordt beschermd wonen geboden aan maximaal 24 bewoners met een langdurige verslaving en waarbij middelengebruik is toegestaan. We noemen dit ook wel Wet Housing voorziening.

In deze beschermde woonvorm woon je in een appartementencomplex van Tactus en is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de bewoner.

Intact Herstel en Zelfhulp

Intact organiseert zelfhulpgroepen en heeft een aanbod van herstelcursussen voor mensen die met hun herstel aan de slag willen en echte veranderingen willen in hun leven.

Bereikbaarheid

Voor het gebouw zijn een aantal parkeerplekken aanwezig.
Dichtbij de locatie bevindt zich het bushalte Vlierstraat waar de buslijnen 2 en 8 rijden.

Impressie locatie

Geschiedenis

In 2012 is Tactus gestart met het bieden van beschermd wonen aan de Vlierstraat. Het pand is in samenwerking met woningcorporatie Domijn geschikt gemaakt voor deze vorm van wonen. Er zijn 24 appartementen gerealiseerd. Voordat Tactus zijn intrek heeft genomen in dit pand waren de 24 appartementen voor reguliere bewoning beschikbaar.

Bewoners

De bewoners van de Vlierstraat hebben met elkaar gemeen dat ze te maken hebben met verslavingsproblematiek. Bijzonder aan deze locatie is dat de bewoners er over het algemeen langdurig verblijven. En de bewoners mogen in het eigen appartement hun middelen gebruiken. Voorwaarde is wel dat ze zich aan de regels en afspraken houden van de woonvorm.

Begeleiding

Tactus biedt 24-uurs begeleiding aan de bewoners. Alle bewoners geven samen met hun persoonlijk begeleider vorm aan het begeleidingsplan. Voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoners maken wij gebruik van de methodiek Krachtwerk. De persoonlijk begeleider zet de lijnen die afgesproken zijn met de bewoner uit naar de rest van het team en andere disciplines binnen de organisatie. Samen met de verantwoordelijke regiebehandelaar volgen zij de situatie van de bewoner en stellen gestelde doelen en afspraken waar nodig bij.

Wonen

Alle appartementen zijn voorzien van een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer.

Algemene ruimte

In de algemene ruimte is er voor de bewoners de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en een spelletje te doen. Gedurende de dag zijn er een viertal koffiemomenten waarop de bewoners koffie kunnen krijgen en bijvoorbeeld een praatje kunnne maken, tv kijken of de krant lezen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om drie keer in de week een maaltijd te nuttigen die door de begeleiding is gemaakt. Deze kan ook in de algemene ruimte worden gegeten.

Dagbesteding

Wij ondersteunen de bewoners bij de mogelijkheden om dagbesteding te doen. Een aantal bewoners doen dagbesteding op de locatie aan de Ripperdastraat. Daarnaast zijn er bewoners die uurwerk uitvoeren op en in de omgeving van de woonlocatie aan de Vlierstraat. Bij uurwerk krijgen de bewoners een kleine vergoeding voor klussen als vuilnisprikken in de wijk of het wegbrengen van het oud papier van de locatie.

Tactus biedt (forensisch) beschermd wonen aan in Gelderland en Overijssel. Bekijk alle beschermd wonen locaties.