Spring naar content

Enschede, Locatie Vlierstraat

Vlierstraat 762
7544 GV Enschede

Beschermd wonen Zelfhulpgroepen

Algemene informatie

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg is soms dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Wanneer begeleid hulp aan huis niet mogelijk is, kunnen mensen beschermd wonen.

Op de locatie Vlierstraat wordt beschermd wonen geboden aan mensen met een langdurige  verslaving en waarbij middelengebruik is toegestaan. Wij noemen dit ook wel Wet housing voorziening

In deze beschermde woonvorm woon je in een appartementencomplex van Tactus en is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig.

Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de bewoner.

De biedt beschermd wonen voor maximaal 24 bewoners.

Intact Herstel en Zelfhulp

Intact is ook werkzaam op deze locatie. Intact organiseert zelfhulpgroepen en heeft een aanbod van herstelcursussen voor mensen die met hun herstel aan de slag willen en echte veranderingen willen in hun leven.

Bereikbaarheid

Voor het gebouw zijn er een aantal parkeerplekken aanwezig.

Dichtbij de locatie bevindt zich het busstation Vlierstraat waar de buslijnen 2 en 8 rijden.