Spring naar content

Apeldoorn, Locatie Henri Dunantlaan

Henri Dunantlaan 2B
7312 BE Apeldoorn

Forensisch Beschermd Wonen

Algemene informatie

Aan de Henri Dunantlaan bevindt zich een Forensisch Beschermd Wonen (FBW) locatie. Deze locatie brengt kennis op het gebied van wonen, verslaving en forensische problematiek samen.

Aanbod

Het FBW biedt 24 appartementen voor cliënten met een forensische achtergrond die hier onder 24-uurs toezicht en begeleiding, kunnen wonen. Elk appartement biedt een zelfstandige woonplek. Deze is voorzien van keuken, sanitair, woon- en slaapgelegenheid. Het appartement is gemeubileerd. Naast de appartementen zijn er gezamenlijke voorzieningen, zoals een groepsruimte met kookgelegenheid, tuin, computer, wasmachine en droger.

Het FBW richt zich op het herstellen van de positie van de cliënt in de maatschappij, op maat en met oog voor de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft hierin een actieve rol, en wordt begeleid in zijn ontwikkeling en in het tijdig signalering van knelpunten. Deze begeleiding draagt bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het FBW biedt een veilige leefomgeving, van waaruit de cliënt kan toewerken naar een volgende stap in wonen en werken.

Voor wie is het FBW?

Het FWB is er voor mensen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben, vanwege hun problemen met verslaving, psychiatrische kwetsbaarheden en delictgedrag. Wonen in het FWB is vaak vooraf gegaan door een behandeling in de (klinische) forensische verslavingszorg, waarbij veel aandacht is voor behandeling van de verslaving en het in kaart brengen van de risico’s op terugval in middelengebruik en delictgedrag. Ook tijdens het verblijf in het FBW hebben cliënten vaak ambulante behandeling voor deze problematiek. Voor cliënten van het FBW blijft dit een belangrijk aandachtspunt. In het Woonbegeleidingsplan wordt samen met de cliënt gekeken naar deze levensgebieden, maar ook naar zelfredzaamheid, financiën, zelfzorg, sociale contacten, etc. Ook cliënten die geen klinisch voortraject hebben gehad in de (forensische) verslavingszorg, kunnen aangemeld worden. In overleg zullen we afstemmen welke interventies nodig zijn voor een goede voorbereiding en start op het FBW.

Samen met een groep mensen onder 1 dak wonen betekent ook dat er regels zijn. Veiligheid is hierin het sleutelwoord. Zo hebben we afspraken over urine- en alcoholcontroles (strikte controle en toezicht op gebruik!), hoe laat de buitendeur wordt afgesloten, wanneer je bezoek kunt ontvangen, etc. Het allerbelangrijkste is het leren in overleg tot goede afspraken te komen, waarbij wij er van uit gaan dat de cliënt al enige zelfstandigheid hierin heeft ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat een cliënt in staat is signalen bij zichzelf te herkennen, wanneer het niet goed met hem gaat, en dit bespreekbaar maakt met de begeleiding.

Wonen is een belangrijke, volgende, stap in of na behandeling. Cliënten zijn bij het starten op het FBW inmiddels klaar voor deze stap en voldoende stabiel om nieuwe vaardigheden te leren. Actueel gebruik en acute psychiatrische problemen zijn dan ook een contra indicatie.

Aanmelding

Het FBW richt zich met name op cliënten met een forensische problematiek, waarbij bij de start van de begeleiding er sprake is van een juridische titel. Een verwijzing naar het FBW kan gedaan worden door het NIFP-IFZ, als het gaat om een aansluitende begeleiding op een klinisch traject, ook geïndiceerd door het IFZ. Daarnaast kan ook de Reclassering verwijzen naar het FBW, door een indicatie te maken. Tot slot is een doorverwijzing uit het gevangeniswezen mogelijk, deze wordt door het PMO gedaan. Alle verwijzende partijen kunnen de aanmelding doen in Ifzo (Informatievoorziening forensische zorg).

Bereikbaarheid

Rondom de Henri Dunantlaan zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar.
De locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vlakbij de locatie bevindt zich bushalte Driehuizerweg.

Tactus biedt (forensisch) beschermd wonen aan in Gelderland en Overijssel. Bekijk alle beschermd wonen locaties.

Downloads

  • Hulpaanbod
Forensisch Beschermd Wonen