Spring naar content

Apeldoorn, Locatie Henri Dunantlaan

Henri Dunantlaan 2E
7312 BE Apeldoorn

Forensisch Intensief Beschermd Wonen (samenwerking RIWIS Zorg & Welzijn en Tactus)

Algemene informatie

Aan de Henri Dunantlaan bevindt zich een Intensief Beschermd Wonen (IBW) locatie. Deze locatie is een samenwerking van Tactus met RIWIS Zorg en Welzijn en brengt kennis op het gebied van wonen, verslaving en forensische problematiek samen.

Aanbod

Het IBW biedt 22 éénkamer-appartementen, waar mannelijke cliënten, onder 24-uurs toezicht en begeleiding, kunnen wonen. Elk appartement biedt een zelfstandige woonplek. Deze is voorzien van keuken, sanitair, woon- en slaapgelegenheid. Het appartement is gemeubileerd. Naast de appartementen zijn er gezamenlijke voorzieningen, zoals een groepsruimte met kookgelegenheid, tuin, computer, wasmachine en droger.

Het IBW richt zich op het herstellen van de positie van de cliënt in de maatschappij, op maat en met oog voor de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft hierin een actieve rol, en wordt begeleid in zijn ontwikkeling en in het tijdig signalering van knelpunten. Deze begeleiding draagt bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het IBW biedt een veilige leefomgeving, van waaruit de cliënt kan toewerken naar een volgende stap in wonen en werken.

Voor wie is het IBW?

Het IBW is er voor mensen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben, vanwege hun problemen met verslaving, psychiatrische kwetsbaarheden en delictgedrag. Wonen in het IBW is vaak vooraf gegaan door een behandeling in de (klinische) forensische verslavingszorg, waarbij veel aandacht is voor behandeling van de verslaving en het in kaart brengen van de risico’s op terugval in middelengebruik en delictgedrag. Ook tijdens het verblijf in het IBW hebben cliënten vaak ambulante behandeling voor deze problematiek. Voor cliënten van het IBW blijft dit een belangrijk aandachtspunt. In het Woonbegeleidingsplan wordt samen met de cliënt gekeken naar deze levensgebieden, maar ook naar zelfredzaamheid, financiën, zelfzorg, sociale contacten, etc. Ook cliënten die geen klinisch voortraject hebben gehad in de (forensische) verslavingszorg, kunnen aangemeld worden. In overleg zullen we afstemmen welke interventies nodig zijn voor een goede voorbereiding en start op het IBW.

Samen met een groep mensen onder 1 dak wonen betekent ook dat er regels zijn. Veiligheid is hierin het sleutelwoord. Zo hebben we afspraken over urine- en alcoholcontroles (strikte controle en toezicht op gebruik!), hoe laat de buitendeur wordt afgesloten, wanneer je bezoek kunt ontvangen, etc. Het allerbelangrijkste is het leren in overleg tot goede afspraken te komen, waarbij wij er van uit gaan dat de cliënt al enige zelfstandigheid hierin heeft ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat een cliënt in staat is signalen bij zichzelf te herkennen, wanneer het niet goed met hem gaat, en dit bespreekbaar maakt met de begeleiding.

Wonen is een belangrijke, volgende, stap in of na behandeling. Cliënten zijn bij het starten op het IBW inmiddels klaar voor deze stap en voldoende stabiel om nieuwe vaardigheden te leren. Actueel gebruik en acute psychiatrische problemen zijn dan ook een contra indicatie.

Aanmelding

Het IBW richt zich met name op cliënten met een forensische problematiek, waarbij bij de start van de begeleiding er sprake is van een juridische titel. Een verwijzing naar het IBW kan gedaan worden door het NIFP-IFZ, als het gaat om een aansluitende begeleiding op een klinisch traject, ook geïndiceerd door het IFZ. Daarnaast kan ook de Reclassering verwijzen naar het IBW, door een indicatie te maken. Tot slot is een doorverwijzing uit het gevangeniswezen mogelijk, deze wordt door het PMO gedaan. Alle verwijzende partijen kunnen de aanmelding doen in Ifzo (Informatievoorziening forensische zorg).

  • Hulpaanbod
Intensief Beschermd Wonen (IBW) Apeldoorn
Het IBW is een woonvoorziening van Stichting RIWIS Zorg en Tactus Verslavingszorg. Deze samenwerking brengt kennis op het gebied van wonen, verslaving en forensische problematiek samen.

Bereikbaarheid

Rondom de Henri Dunantlaan zijn er enkele parkeerplaatsen beschikbaar.

De locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vlakbij de locatie bevindt zich het busstation Driehuizerweg.