Spring naar content

Behandeltraject

Kosten en verzekering

Tactus heeft in 2023 een contract met alle zorgverzekeraars. Verzekerden kunnen in hun polis zien voor welke zorg zij bij Tactus zijn verzekerd.

Vergoeding behandeling 

Een behandeling bij Tactus valt onder de basisverzekering. Je krijgt de kosten vergoed, maar je moet wel eerst je verplichte eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico is standaard € 385,- per kalenderjaar. Ben je benieuwd wat je precies vergoed krijgt? Kijk dan in het vergoedingsoverzicht van je zorgverzekeraar of neemt contact op met je zorgverzekeraar.  

Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering voor een vrijwillig eigen risico. Je eigen risico is dan hoger waardoor je minder premie betaald.  In dat geval betaal je eerst het vrijwillig eigen risico. 

Verandering per 1 januari 2022 

Met de komst van het Zorgprestatiemodel voor de GGZ zijn de rekeningen van je van ons ontvangt een stuk duidelijker. Je ziet dan bijvoorbeeld met wie je een afspraak had, op welke datum die afspraak was en hoelang het duurde. Ben je in 2021 in behandeling, dan krijg je aan het eind van het jaar nog één keer een rekening op basis van het oude systeem. Vanaf volgend jaar krijg je de nieuwe, duidelijkere rekening. 

Jonger dan 18 jaar

De kosten van de behandeling van jongeren onder de 18 jaar worden vergoed door de gemeente. Neem hierover contact op met de gemeente waar je woont.

Wonen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de zorg op het gebied van opvang en wonen. Hoeveel je zelf moet betalen hangt onder meer af van welke hulp en begeleiding je krijgt en de hoogte van je inkomen. Minderjarigen betalen deze eigen bijdrage niet. Meer informatie over de Wet Langdurige zorg

Wil je meer informatie over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met je gemeente. 

No-show beleid Tactus

Voor afspraken die niet, of niet op tijd, door je worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor je eigen risico.

Contracteerstatus 2024

We zijn nog bezig om met de zorgverzekeraars afspraken te maken (per 12 november 2023). Uw zorg wordt wel vergoed in 2024 volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Zie voor uw verzekeringsvoorwaarden de site van uw zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Leveringsvoorwaarden GGZ

De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

  • Organisatiestukken
Algemene leveringsvoorwaarden ggz
De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

Gerelateerd

Je kan je aanmelden via je huisarts. Uiteraard kun je ons ook altijd eerst bellen of met ons chatten voor advies.
Van preventie tot nazorg. Tactus biedt hulp aan in alle fase van verslaving en aan alle betrokkenen. Aan mensen met een verslaving maar ook hun naasten en verwijzers.
Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.