Spring naar content

Behandeltraject

Kosten en verzekering

Verzekerden kunnen in hun polis zien voor welke zorg zij bij Tactus zijn verzekerd.

Vergoeding behandeling 

Een behandeling bij Tactus valt onder de basisverzekering. Je krijgt de kosten vergoed, maar je moet wel eerst je verplichte eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico is standaard € 385,- per kalenderjaar. Ben je benieuwd wat je precies vergoed krijgt? Kijk dan in het vergoedingsoverzicht van je zorgverzekeraar of neemt contact op met je zorgverzekeraar.  

Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering voor een vrijwillig eigen risico. Je eigen risico is dan hoger waardoor je minder premie betaald.  In dat geval betaal je eerst het vrijwillig eigen risico. 

Jonger dan 18 jaar

De kosten van de behandeling van jongeren onder de 18 jaar worden vergoed door de gemeente. Neem hierover contact op met de gemeente waar je woont.

Wonen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de zorg op het gebied van opvang en wonen. Hoeveel je zelf moet betalen hangt onder meer af van welke hulp en begeleiding je krijgt en de hoogte van je inkomen. Minderjarigen betalen deze eigen bijdrage niet. Meer informatie over de Wet Langdurige zorg

Wil je meer informatie over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met je gemeente. 

No-show beleid Tactus

Voor afspraken die niet, of niet op tijd, door je worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor je eigen risico.

Contracteerstatus 2024

We zijn nog bezig om met de zorgverzekeraars afspraken te maken. Jouw zorg wordt wel vergoed in 2024 volgens jouw verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van jouw zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Leveringsvoorwaarden GGZ

De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

  • Organisatiestukken
Algemene leveringsvoorwaarden ggz
De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

Gerelateerd

Je kan je aanmelden via je huisarts. Uiteraard kun je ons ook altijd eerst bellen of met ons chatten voor advies.
Van preventie tot nazorg. Tactus biedt hulp aan in alle fase van verslaving en aan alle betrokkenen. Aan mensen met een verslaving maar ook hun naasten en verwijzers.
Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.