Spring naar content

Warnsveld, Locatie Vordenseweg

Vordenseweg 12
7231 PA Warnsveld

Beschermd Wonen (bungalows Weerd 7, 9 en 10)  

Algemene informatie

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven. Gevolg is soms dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Wanneer begeleid hulp aan huis niet mogelijk is, kunnen mensen beschermd wonen. Bij beschermd wonen woon je in een woning van Tactus of een appartementencomplex en is 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning oproepbaar of aanwezig. 

Dit is een locatie waar we beschermd wonen aanbieden. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

Er zijn hier meerdere gebouwen waar cliënten veilig en beschermd onder begeleiding van onze medewerkers kunnen wonen.

Zelfstandig wonen

In, onder andere, Warnsveld en Brummen biedt Tactus beschermd wonen aan. In Brummen, Lochem en Zutphen bieden we ook ambulante woonbegeleiding. Cliënten die verslavingsproblemen hebben en zich willen voorbereiden op het weer goed zelfstandig kunnen wonen of willen stabiliseren in hun eigen woonomgeving, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Bereikbaarheid

Deze locatie van Tactus bevindt zich op het terrein van GGNet. Hier zijn meerdere parkeerplaatsen aanwezig.

Voor het terrein bevindt zich het busstation GGNet met de buslijnen 80 en 880.