Spring naar content

Adressen

Zelfstandig wonen in Zutphen en Warnsveld

Tactus heeft in Warnsveld een locatie Beschermd Wonen. Daarnaast bieden we in de gemeentes Lochem en Zutphen ook ambulante woonbegeleiding. Cliënten die verslavingsproblemen hebben en zich willen voorbereiden op het weer goed zelfstandig kunnen wonen of willen stabiliseren in hun eigen woonomgeving, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Beschermd wonen

Tijdens een verblijf bij een beschermd wonen setting van Tactus leer je woonvaardigheden die gericht zijn op het weer zelfstandig kunnen wonen. Je stelt samen met je persoonlijk begeleider een woonplan op waarin jouw eigen doelen centraal staan. Deze doelen kunnen uiteenlopen van praktische vaardigheden aanleren: koken, schoonmaken, wassen, boodschappen, zicht/controle hebben over de financiën tot het weer opnieuw leren aangaan van gezonde contacten buiten.

Een belangrijk onderdeel van het beschermd wonen traject is dagbesteding. Iedereen die beschermd woont gaat buiten (verplicht) een dagbesteding doen. Dit kan variëren van vrijwilligerswerk tot een betaalde baan. Naast de begeleiding op woonvaardigheden krijgt ook iedere cliënt een gedragsdeskundige, casemanager of arts toegewezen. Voor deze hulpverlening ga je naar de polikliniek in Zutphen aan de Piet Heinstraat.

De locaties zijn groepswoningen. Dat houdt in dat je naast je individuele plan en doelen, gezamenlijke taken hebt in de vorm van boodschappen doen, koken en schoonhouden van de bungalow. De bungalows bieden ruimte voor 3 tot 6 personen per bungalow.

Aanmelden Beschermd wonen

Om in aanmerking te komen voor een beschermt wonen plek heb je WMO indicatie of een IFZO indicatie nodig. De meeste IFZO indicaties worden geregeld door de reclassering.

  • Locatie Warnsveld: WMO aanvragen in de centrumgemeente Deventer
  • De cliënten die met een WMO komen wonen betalen een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, kun je nalezen op de site van het CAK. Daarnaast krijg je voedingsgeld voor gezonde voeding op de bungalow. In Warnsveld is er 24 uur begeleiding aanwezig, in Brummen is er ‘s nachts op afroep iemand aanwezig.

Ambulante woonbegeleiding

Een ambulant woonbegeleider komt wekelijks thuis om praktische zaken op te pakken, net als bij beschermd wonen, maar dan in je eigen omgeving. Ook bij ambulante woonbegeleiding wordt er gewerkt met een woonbegeleidingsplan. Daarnaast monitort de woonbegeleider hoe het gaat, geeft educatie over verslaving en biedt een luisterend oor. Soms komt het voor dat woonbegeleiding niet voldoende is. De woonbegeleider kan de zorg dan eenvoudig opschalen naar het poli- of FACT team waar gedragsdeskundigen, artsen en casemanagers werken. De woonbegeleider is goed op de hoogte van de sociale kaart van de gemeentes waardoor hij/zij in staat is om cliënt ook hand in hand begeleiding te bieden naar verschillende instanties.

Aanmelden Ambulante woonbegeleiding

Om in aanmerking te komen voor ambulante woonbegeleiding heeft de cliënt een WMO gesprek met de betreffende gemeente. Zij indiceren het aantal uren per week wat nodig is aan begeleiding.

De locaties

Hier bevinden zich onderdelen van Tactus Verslavingszorg zoals JusTact, Intact Herstel en Zelfhulp, Centrum Verslaving & LVB en de jeugdkliniek.
Op deze locatie in Warnsveld, gemeente Zutphen, bieden we beschermd wonen aan.