Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Verwijzers > Zorgaanbod van Tactus

Zorgaanbod van Tactus

Heeft u een patiënt met een (dreigend) verslavingsprobleem met bijvoorbeeld alcohol, cannabis, benzodiazepinen, gokken & gamen of eetstoornissen? Verwijs dan naar Tactus. Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus behandeling in de Basis GGZ (enkelvoudige problemen) en de Specialistische GGZ (complexe problematiek).

Basis GGZ

Bij problematisch gebruik van middelen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Basis GGZ van Tactus. Uw patiënt werkt in een serie gesprekken (variërend van 5 tot 12) aan het onder controle krijgen van zijn verslaving. Deze behandeling noemen we Verslaving de Baas. Kern van de behandeling is cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering waarbij de patiënt zelf de regie houdt. Dit traject kan ook online of in een combinatie met face to face.

Specialistische GGZ

Bij een stoornis in het middelengebruik met ernstige of risicovolle bijkomende problematiek kunt u uw patiënten verwijzen naar de Specialistische GGZ van Tactus. Binnen de Specialistische GGZ hebben we het volgende aanbod:* Detoxificatie

Een behandeling start vaak met een detoxificatie (het lichamelijk ontwennen van een middel). Dit kan zowel ambulant als klinisch

* Intensieve verslavingsbehandeling

Voor cliënten met ernstige afhankelijkheid, die eerder in behandeling zijn geweest of met ernstige sociale problemen (of sociale desintegratie) is er de intensieve verslavingsbehandeling. Klinische opname is hier mogelijk met een medische indicatie.

* Dubbeldiagnose

Bij complexe problematiek worden de verslaving en het psychiatrisch probleem gelijktijdig behandeld. U kunt dan denken aan angst, stemming, ADHD en trauma. Tactus maakt gebruik van evidence based behandeltechnieken, zoals EMDR.

* LVB

Voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking heeft Tactus een uniek ontwikkeld aanbod. Hierbij wordt een gespecialiseerd team van psychiater, verslavingsarts en verpleegkundig specialist ingezet. Klik hier voor meer informatie.

* Jeugd & jongvolwassenen

Voor jeugd en jongvolwassenen bieden we behandelingen aan voor de meeste voorkomende verslavingen als cannabis, gamen en alcohol. De gezins- en schoolsituatie van de jongere wordt hierin meegenomen. Daarnaast heeft Tactus aanbod voor ouders van wie het kind verslaafd is.

Online

Online behandelen is snel, effectief en kan anoniem. Een goede oplossing voor veel patiënten. Ons online aanbod vindt u op www.internetbehandeling.nl

Intact

Bij Intact Herstel en Zelfhulp (onderdeel van Tactus) kunnen mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp krijgen. www.intactherstelzelfhulp.nl

Uniek aanbod

Forensische verslavingskliniek

GHB-ontgifting

Klinische behandeling voor vrouwen

BOPZ/Wvggz-opnames | HIC


Zorgpaden
Wij organiseren onze behandelingen in zoge­noemde zorgpaden. Zorgpaden beschrijven het doel, het traject, de hoeveelheid afspraken en het tijdschema van onze behandelingen. Samen met uw patiënt/cliënt stellen wij een zorgplan op waarin het zorgpad beschreven staat, passend bij de situa­tie en bij de doelen die hij of zij wil bereiken. Hiermee scheppen we duidelijkheid over het te volgen traject voor de cliënt/patiënt maar ook voor u als verwijzer.