Spring naar content

Hulpaanbod

Forensische verslavingspolikliniek

Mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en die een verslaving hebben, kunnen doorverwezen worden naar JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus. We behandelen we cliënten die thuis wonen en die een penitentiaire inrichting verblijven.

Je komt bij JusTact wanneer je verwijzer (reclasseringsmedewerker, de huisarts of de medewerker van het Veiligheidshuis) verondersteld dat er een verband bestaat tussen je verslaving en je delictgedrag. Op onze forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. 

JusTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Er worden specifieke behandelvormen geboden voor huiselijk geweld, agressie en verschillende ziektebeelden. Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod. 

JusTact vestigingen

Deze locaties zijn gekoppeld aan het werkgebied van de reclassering van Tactus.

Op de locatie Brink werken onder andere medewerkers van preventie en woonbegeleiding en kunnen cliënten terecht voor hun verslavingsbehandeling en herstel.
Op deze locatie biedt Tactus cliënten medische zorg, behandeling en begeleiding. Ook werken hier medewerkers van de Verslavingsreclassering, Intact en Jeugd & Preventie.
Hier bevinden zich onderdelen van Tactus Verslavingszorg zoals JusTact, Intact Herstel en Zelfhulp, Centrum Verslaving & LVB en de jeugdkliniek.