Spring naar content

Hulpaanbod

Forensische verslavingszorg

Tactus biedt behandeling wanneer je veelvuldig met justitie in aanraking bent gekomen, langdurig verslaafd bent en niet in staat bent om dit patroon te doorbreken.

In de behandeling nodigen we je uit om als een buitenstaander te leren kijken naar je eigen gedrag. Gedrag herhaalt zich en vertoont in de praktijk vaak dezelfde voorafgaande stappen. Hier ben je vaak niet bewust van. Het leren herkennen van eerste veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag is de basis voor een terugvalpreventieplan.

In het terugvalpreventieplan worden de signalen vastgelegd en voorzien van acties die je kan inzetten om risicosituaties te voorkomen. Met dit plan proberen we te helpen bij het bijtijds herkennen van verhoogde risicosituaties. Vervolgens spreken wij je aan op de verantwoordelijkheid om in dit soort situaties te zoeken naar een oplossing zonder middelengebruik en criminaliteit. De praktijk leert dat met het aangaan van contacten buiten de kliniek, mensen in de omgeving meehelpen bij het herkennen van de eerste stappen van een terugval.

Wij hebben een gestructureerd en ondersteunend behandelklimaat. Duidelijkheid, voorspelbaarheid, openheid, dagritme en leren in de groep van elkaar, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. In het gehele traject blijft de vroegsignaleringsmethodiek centraal staan.

Onze forensische verslavingsklinieken

In onze forensische verslavingsklinieken bieden wij je de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op jouw leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning.

Piet Roordakliniek

De Piet Roordakliniek is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken.

Basalt

Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning.

Locaties forensische verslavingsklinieken

Wij hebben twee forensische verslavingsklinieken op drie locaties. 

Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning.
De forensische verslavingskliniek biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken.
Deze forensische verslavingskliniek heeft een gesloten behandelsetting en biedt een veilige start van de behandeling en mogelijkheid tot onderzoek op motivatie en behandelbaarheid.