Spring naar content

Hulpaanbod

Klinische behandeling

Als een ambulante behandeling niet voldoende is, kun je worden opgenomen in een kliniek. Tactus kent een breed aanbod aan klinieken. In de kliniek volg je een behandelprogramma om je verslaving de baas te worden.

Wij kunnen je een verslavingsbehandeling op maat aanbieden. Je kunt deelnemen aan een deeltijdbehandeling of een voltijdsbehandeling. Een deeltijdbehandeling is een behandelprogramma voor 3 dagen per week. Tijdens een voltijdsbehandeling ben je ook ’s avonds en ’s nachts in de kliniek. Indien mogelijk, ben je in de weekenden thuis.

Klinische diagnostiek

Soms zijn de twee kennismakingsgesprekken in de intake niet voldoende om te bepalen met welke hulp je het meest gebaat bent. Dan is nadere diagnostiek nodig. Dat kan in een van onze klinieken door middel van een poliklinische diagnostiek van een aantal gesprekken of een diagnostiekopname van een aantal weken.

Om betrouwbare diagnostiek te kunnen doen, mag je geen middelen gebruiken. Wanneer dit ambulant haalbaar is, kan dit vanuit de polikliniek. Is dit niet haalbaar, dan kan de diagnostiek tijdens een opname plaatsvinden.

Poliklinische diagnostiek

Je zult erachter te komen wat voor jou de juiste manier is om weer aansluiting te vinden bij de maatschappij. We gaan kijken naar het verband tussen je middelengebruik en gedrag, naar je achtergrond, het verleden en de toekomst.

  • Je leert jezelf beter kennen
  • Je krijgt inzichten in je sterke en minder sterke kanten
  • Je omgeving krijgt een beter beeld van je, vaak is dit positiever
  • Je komt op de juiste plek voor de juiste hulp
  • Je belandt in rustiger vaarwater door de juiste aanpak

Diagnostiekopname

Net als bij een poliklinische diagnostiek gaan we tijdens de diagnostiekopname na wat jouw problemen precies zijn, waar de oorzaken liggen en wat de gevolgen zijn. De diagnostiekopname omvat drie doelen:

  • Lichamelijke ontgifting (detoxificatie)
  • Probleeminventarisatie en diagnostiek
  • Het komen tot een behandeladvies voor een vervolgbehandeling

Deze doelen worden bereikt met verschillen individuele en groepsactiviteiten.

Soorten behandelklinieken

Jeugdkliniek

Tactus biedt ook klinische behandeling aan jongeren van 13 – 23 jaar. De jeugdkliniek heeft een eigen vleugel in de kliniek aan de Piet Heinstraat in Zutphen. Hier verblijven gemiddeld veertien tot zestien jongeren met verslavingsproblematiek. Voor hen is een ambulant traject even niet voldoende.

In je behandeling wordt er gekeken naar allerlei zaken die invloed kunnen hebben op je gebruik. Zijn er lichamelijke klachten? Ben je wel eens depressief? Allemaal dingen die te maken kunnen hebben met gebruik. Je ouders of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Of andere mensen die belangrijk zijn voor je toekomst. Iemand van school of een werkgever bijvoorbeeld.

  • Hulpaanbod
Jeugdkliniek Tactus
Je gebruik loopt uit de hand en je wilt daar iets aan doen. Te veel alcohol, overmatig blowen of te vaak gamen. Wat het ook is, in de jeugdkliniek kunnen we je helpen.

In deze Tactus Talk vertelt Serena wat ze aan opname in de Jeugdkliniek heeft (gehad).

Forensisch

Tactus biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken.
Mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en die een verslaving hebben, kunnen doorverwezen worden naar JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus.

Intensieve behandelkliniek

De intensieve behandelkliniek van Tactus is een gesloten verslavingskliniek, waar behandeling wordt geboden gericht op verslaving en mogelijk andere psychische problematiek.

In een zorgafstemmingsgesprek spreken we samen met jou, je naasten en je verwijzer het doel van de opname af, maar ook hoe we daar samen aan gaan werken.

De behandeling start met ontgiften (detox), waarna beter inzicht ontstaat in de aanwezige (psychische) problematiek. Onderzocht wordt hoe psychische klachten en bijkomende problemen het gebruik in stand houden of dat het gebruik de psychische klachten veroorzaakt of in stand houdt. Psychiatrische problemen en verslavingsproblemen worden in hun onderlinge samenhang behandeld. Aan het eind van de   behandeling wordt op basis van de behandelresultaten, probleemanalyse en diagnose een advies uitgebracht. Als blijkt dat er minder intensief begeleiding nodig is, kan je jouw behandeling elders voortzetten.

Bij Tactus zijn we ook gespecialiseerd in de behandeling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Gerelateerd

Ambulante hulp betekent dat je tijdens je verslavingsbehandeling thuis kan blijven wonen. Er is aandacht voor je persoonlijke wensen en doelen. Jij bepaalt, wij ondersteunen.
Wanneer je een middelenverslaving hebt, ben je daar geestelijk en/of lichamelijk afhankelijk van. Het lichamelijk ontwennen van een verslaving heet detoxificatie of ontgifting.
Herstel heeft meerdere betekenissen: beter worden of weer baas over je eigen leven worden. Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.