Spring naar content

Eten

Eten is een van de eerste levensbehoeften van de mens. We hebben voedsel nodig om te functioneren. Eten heeft ook een belangrijke sociale functie. Bij sociale gebeurtenissen staat de maaltijd vaak centraal. Samen eten staat voor gezelligheid. Eten is naast iets noodzakelijks voor veel mensen ook een bron van genieten.

Onze dagelijkse maaltijden zorgen ervoor dat we voldoende brandstof, bouwstoffen en beschermende stoffen in ons lichaam krijgen. Van nature is de hoeveelheid voedsel die een mens nodig heeft goed geregeld. Als het lichaam behoefte heeft aan voedsel, geeft het een hongersignaal af en weten we dat het tijd is om wat te eten. In de ideale situatie eten we de juiste hoeveelheden, stoppen we wanneer we genoeg gegeten hebben en voelen ons dan verzadigd. Dit draagt bij aan een algeheel gevoel van welbevinden waarbij het gewicht gezond en stabiel is. Er is sprake van een evenwicht; voedselopname en -verbruik zijn goed op elkaar afgestemd.

Helaas werkt het niet bij iedereen op deze manier. Voor sommige mensen is eten een probleem geworden en heeft het een negatieve lading gekregen. Eten en/of gewicht spelen een bepalende rol in hun leven. Daar kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. In onze maatschappij is er eten in overvloed en worden mensen op allerlei manieren verleid om te veel en te ongezond te eten. Het zien of ruiken van voedsel kan een verleiding vormen wat voor sommige mensen moeilijk te weerstaan is. Een andere oorzaak van een eetprobleem ligt op het emotionele vlak. Sommige mensen gaan overeten als ze nare gevoelens ervaren als verdriet, gedeprimeerdheid, boosheid of verveling. Op deze manier proberen ze hun negatieve gevoelens als het ware te verdoven. Ook (streng) lijnen kan tot eetproblemen leiden. Sommige mensen hebben jarenlang diëten gevolgd en zijn in een vicieuze cirkel terechtgekomen van lijnen, overeten en weer aankomen, en vervolgens weer (streng) lijnen. Hierdoor raken mensen gefixeerd op hun gewicht en op wel of niet eten waardoor hun honger- en verzadigingsgevoel uit balans raakt. Deze eetproblemen kunnen uiteindelijk uitmonden in een eetstoornis. In het algemeen maken mensen met eetstoornissen zich veel zorgen over wat en hoeveel ze eten. Dit neemt veel tijd in beslag en belemmert het dagelijks functioneren.

Moet ik me zorgen maken?

De volgende signalen kunnen wijzen op een eetprobleem:

 • Je hebt eetbuien en kunt niet stoppen met eten ook al heb je een vol gevoel. Vaak wisselt dit zich af met periodes van (streng) lijnen.
 • Je weet van de meeste voedingsmiddelen precies het aantal calorieën.
 • Je gewicht, figuur, en wel of niet eten zijn een obsessie geworden; je hebt minder interesse en ruimte voor andere aspecten van je leven.
 • Je bent heel bang om dik te worden ook al heb je een gezond gewicht of zelfs ondergewicht.
 • Je weegschaal is bepalend voor je humeur.
 • Je negeert je hongergevoelens.
 • Je eet liever niet in het gezelschap van anderen. Vaak eet je stiekem.
 • Je probeert je gewicht te beheersen door overmatig te sporten, je eten uit te braken of laxeermiddelen te gebruiken.
 • Lichamelijk en psychisch zit je niet lekker in je vel.

Mocht je (een aantal van) deze signalen bij jezelf herkennen, dan is het verstandig om hiermee aan de slag te gaan. Zowel je lichamelijke als je mentale  gezondheid zullen er op vooruit gaan als je een regelmatig en gezond eetpatroon ontwikkelt. Je kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen bij het verbeteren van je eetpatroon. Zo zijn er diverse zelfhulpboeken die gericht zijn op eetproblemen. Verschillende instellingen bieden behandelingen voor eetproblemen aan. De huisarts kan je helpen met het zoeken van een behandeling die toegesneden is op jouw problematiek. Bij Tactus Verslavingszorg zijn er mogelijkheden voor face-to-face behandeling en online behandeling. Een combinatie van deze twee is ook mogelijk. Waar je ook voor kiest, je kwaliteit van leven zal er flink op vooruit gaan als je de controle over je eetgedrag herwint.

 • Aanmelden

  Je kan je aanmelden via je huisarts. Uiteraard kun je ons ook altijd eerst bellen of met ons chatten voor advies.

Over eten

Veelgestelde vragen

Eten en jij

Veelgestelde vragen

De hulpverlening

Veelgestelde vragen

 • Internetbehandeling

  Naast de reguliere behandeling, biedt Tactus ook internetbehandelingen voor mensen in heel Nederland die zich zorgen maken over hun eetgedrag en op een gebalanceerde manier willen omgaan met eten. Laagdrempelig en gelijk te starten.

90%

komt weer aan

Van alle afslankpogingen met behulp van een dieet, werkt 99% op de korte termijn. Men verliest twee ons tot twee kilo aan lichaamsgewicht per week.

Drie jaar later is er echter nog maar bij 10% van de mensen sprake van minder gewicht. Voor 90% heeft het dieet op de lange termijn dus niet geholpen!

Sterker nog: 30% heeft zelfs een hoger lichaamsgewicht dan waarmee zij ooit begonnen aan het dieet.