Spring naar content
Onderzoek

Blended: een mooie combinatie

Daarom ook dat er sinds 2014 een onderzoek (in samenwerking met het MST, de UT en Saxion) loopt naar de combinatie van face-to-face en online behandeling. In een gerandomiseerde trial vergelijken we voor stoppen met roken de reguliere face-to-facebehandeling met de nieuwe blended behandeling. Beide behandelingen worden uitgevoerd door counselors van de MST Stoppen met Roken Poli en omvatten tien sessies: de reguliere behandeling tien face-to-face sessie en de blended behandeling vijf face-to-face en vijf online sessies. Deze online sessies vinden plaats via Rokendebaas.nl.

De hoofdvraag bij dit onderzoek is of beide behandelingen gelijkwaardig zijn als het gaat om het percentage cliënten dat stopt met roken en de behandelkosten per cliënt. We verwachten in het voorjaar van 2018 antwoord op deze vragen te kunnen geven.

Verslaving behandelen doe je face-to-face. Of online. Hoezo of? Waar om niet en? Face-to-face en online zou toch een geweldige combinatie zijn?

Lutz Siemer, afstudeerder

Verder worden ook de gebruikservaringen en therapietrouw van de blended behandeling onderzocht. Hoe ervaren de counselors en de cliënten de wisselwerking tussen face-to-face en online sessies? Eind 2016 hebben we hiervoor uitgebreide interviews afgenomen. De meningen lijken te variëren van ‘Online is niets voor mij, voor mij werkt alleen face-to-face.’ tot ‘Voor mij was de combinatie ideaal.’ In het voorjaar van 2017 hebben we deze deelstudie afgerond en is de focus verschoven naar therapietrouw.

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
Ik dacht ‘dat wordt een makkie’ dat stoppen met roken. ‘Huh, rookte jij dan?’, hoor ik je denken. Ja, ik rookte.
  • Blog: wij zijn Tactus
Tegenwoordig moet ik vaak met de trein, naar een stad een poosje verderop. Het is een half uur, en nog…
  • Onderzoek
Persoonlijkheidskenmerken zoals sensatiegerichtheid, angstgevoeligheid, impulsiviteit, en negatief denken kunnen een risicofactor zijn voor problematisch middelengebruik. Maar in hoeverre is dat ook het geval voor mensen met een LVB?