Spring naar content

Onze visie

Bij Tactus

 • ben je geen verslaafde, maar een mens met een verslaving.
 • weten wij dat verslaving geen keuze is; herstel bij Tactus wel. 
 • is ons principe: niet meer dan nodig, maar niet minder dan verantwoord.
 • geloven wij in de eigen kracht van mensen als basis van herstel.
 • kun je hulp krijgen voor elke verslaving en kun je op verschillende manieren zorg krijgen.
 • ben jij de baas van je behandeling.
 • kijken we naar de gehele problematiek en je sociale netwerk.
 • zijn we altijd bezig om betere behandelingen te ontwikkelen.
 • zijn we open, geven onze fouten toe en hebben we de moed om zaken te veranderen.
 • is de zorg niet klaar na de behandeling.
 • Omdat het ons samen wel lukt

Wie wij zijn

Wij zijn er voor…

Jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose).

Wij zijn cliëntgericht

De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt zelf en ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!

We stemmen ons zorgprogramma af op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van ieder cliënt. We kijken verder dan de verslaving zelf: welke andere problematiek speelt een rol? We kijken ook naar het netwerk van de cliënt. Wie in de omgeving kan een cliënt ondersteunen? Welke naasten zouden zelf ook hulp kunnen gebruiken? Iedereen krijgt de best passende zorg: niet meer dan nodig, maar niet minder dan verantwoord.

Wij zijn deskundig

Tactus is expert op het gebied van elke verslaving. Zowel middelenverslavingen zoals alcohol, drugs en medicijnen, als gedragsverslavingen zoals gokken, gamen, seks en eten. We hebben een breed palet aan behandelmogelijkheden: online of afspraak op locatie, of een combinatie daarvan. Individueel of in groepsverband. Zelfhulp, hulp thuis of een klinische opname.

Wij zetten ervaringsdeskundigen in

Tactus vindt ervaringsdeskundigheid belangrijk en zet deze dan ook in haar organisatie in. Juist ervaringsdeskundigen hebben kennis van factoren en ervaringen die herstel bevorderen én belemmeren. Maar ervaringen van anderen dragen ook bij aan het herstelproces. De ervaringsdeskundige ondersteunt op diverse levensgebieden zoals wonen en werken. Ervaringsdeskundigheid zorgt voor een verrijking van de behandeling; tegelijkertijd kunnen mensen met een verslavingsverleden in betaalde dienst bij Tactus komen.

Wij zijn er voor een veiligere maatschappij

Naast zorg en behandeling is Tactus ook een organisatie voor reclassering. De reclassering zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Deze cliënten hebben meestal ook nog problemen op andere leefgebieden, zoals financiën, huisvesting en dagbesteding. Vanuit een strafrechtelijk kader controleren en begeleiden wij hen met zorg, gericht op herstel, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet weer in herhaling vallen.

Wij zijn ‘Tactus’

Tactus betekent gevoelszin in het Latijn. Het is ook een muziekterm die het ritme of de maat in een muziekstuk aangeeft. Wij associëren de naam daarom met tact, tactisch, tactvol, weloverwogen, evenwichtig en zorgvuldig. Onze naam en logo verbeelden aandacht, openheid, zorgvuldigheid, beweging, passie en warmte.

Specialistische zorg

Onze kernwaarden

 • Klantgerichtheid: Bij alles wat we doen vragen we ons af of de cliënt er beter van wordt.
 • Vakmanschap: Samenbrengen van deskundigheid.
 • Innovatief: Samen zoeken naar een oplossing.

Onze doelen

Voor mensen met een verslaving en hun naasten

Wij geven op klantvriendelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze voorlichting, advies en passende zorg. We willen de risico’s voor de gezondheid en veiligheid als gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag beperken.

Wij zetten ons ervoor in om mensen met een verslaving en hun naasten te steunen op weg naar een gelukkiger leven zonder verslaving of minder middelengebruik.

Voor eigen medewerkers

Wij zijn een professionele organisatie waarop zij trots kunnen zijn, waarin een open en creatieve werksfeer heerst en waarin zij met plezier samenwerken en uitgenodigd worden om hun talenten steeds vakkundiger in te zetten voor hun cliënten.

Voor verwijzers en andere professionals

Wij zijn een organisatie waar ketenpartners op kunnen rekenen en met wie zij gemakkelijk deskundigheid kunnen uitwisselen en samenwerken in het belang van hun gemeenschappelijke cliënten. Wij dragen ook bij aan de (wetenschappelijke) ontwikkeling van de hoogste standaarden in de Nederlandse en internationale verslavingszorg.

Voor de samenleving

Wij zetten ons in om snel en goed te kunnen inspelen op veranderende vragen en wensen van publiek, financiers, overheden en andere belanghebbenden.

Gerelateerd

Organogram, anbi-status, jaarverslag, … Op deze pagina vind je alle informatie over de Tactus organisatie.
Sommige ontwikkelingen of zorg kunnen extra financiële steun gebruiken. Hiervoor werven we geld.
Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. Lees hoe we dit waarborgen.