Spring naar content

Hulpaanbod

Jeugdverslavingszorg

Jeugd en jongvolwassenen zijn veerkrachtig; ze hebben vaak de wilskracht en het vermogen om problemen zelf aan te pakken. Mits ze de juiste begeleiding krijgen. Tactus kan hen op verschillende manieren hierin ondersteunen.

Duidelijke informatie

Tactus vindt het belangrijk dat je als jongere duidelijke en betrouwbare informatie kunt vinden over het gebruik van verslavende middelen. Hiervoor kun je terecht op Unity.nl. Via kennistests kom je te weten hoeveel jij weet over drank, drugs en mogelijk verslavend gedrag als gokken, gamen en internetten. Je kunt ook via zelftests inzicht krijgen in je gebruik.

Moti 4 is een goede site voor jongeren die meer willen weten over risicovol middelengebruik of gamegedrag. Merk je bijvoorbeeld dat je steeds meer blowt? Of dat je het steeds lastiger vindt om op tijd te stoppen met gamen? Heb je steeds vaker een black-out na een avondje drinken? Of merk je dat je op stap gaan zonder drugs niet meer leuk kunt vinden?
Maak jij je wel eens zorgen? Heb je het gevoel geen volledige controle te hebben over jouw gedrag? Moti4 helpt!

Inzicht

Ervaar je voordelen van je gebruik en gedrag, maar geeft je omgeving aan er last van te hebben? Inzicht geven in je gebruik of gedrag is ons uitgangspunt bij Tactus. Met behulp van bijvoorbeeld een zelftest krijg zowel jij als je ondersteuner inzicht in je gebruik. Met het advies kun je zelf eventuele vervolgstappen zetten.

Specialistische hulp

Maar soms is bijsturen niet genoeg en heb je wat meer ondersteuning nodig. Bij Tactus zijn er verschillende vormen van behandeling die aansluiten bij jouw (gedrags-)verslaving. Zo hebben we bijvoorbeeld een specifieke cannabisbehandeling. 

Als er meer aan de hand is dan alleen gebruik, bijvoorbeeld een trauma of ADHD dan doen we vervolgonderzoek om de situatie goed in beeld te krijgen en starten vanuit daar een verdere behandeling. Dat kan meervoudige verslavingshulp zijn die we eventueel in samenwerking met andere zorgverleners bieden. 

Als het nodig is, kan de ondersteuning worden uitgebreid met hulp voor het hele gezin. In deze systeemtherapie kijken we naar de samenhang van de problemen en vanuit daar naar oplossingen.

Jeugdkliniek

Tactus biedt ook klinische behandeling aan voor jongeren van 13 – 23 jaar in een jeugdkliniek in Zutphen.

Alcohol & Drugs Poli

Soms komt een jongere wegens alcohol- of drugsgebruik terecht bij de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Omdat alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd erg schadelijk is, brengt de arts de jongere en diens ouders in contact met iemand van Tactus Verslavingszorg. Dit alles om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Budo project

Het Budo project is bedoeld voor jongeren die een groter risico lopen op het ontwikkelen van een verslavingsprobleem en jongeren waarbij al sprake is van verslavingsgedrag.

Flyers en folders

  • Hulpaanbod
Alcohol en Drugs Poli
Als je na het gebruik van alcohol of drugs terechtkomt bij de huisartsenpost of in het ziekenhuis brengt de arts je in contact met iemand van Tactus. Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.
  • Hulpaanbod
Budo project: Scoren met sport
  • Hulpaanbod
DJ MIK
Wil je graag met leeftijdsgenoten sparren over je strijd tegen jouw verslaving of die van een naaste? Dan ben je…
  • Hulpaanbod
Jeugdkliniek Tactus
Je gebruik loopt uit de hand en je wilt daar iets aan doen. Te veel alcohol, overmatig blowen of te vaak gamen. Wat het ook is, in de jeugdkliniek kunnen we je helpen.
  • Voorlichting
Moti-4
In één tot vier gesprekken kijken we samen met je naar je gebruik. Het maakt niet uit waar je voor komt, of dat nou alcohol- of drugsgebruik, gokken of gamen is.