Spring naar content

Intact
Herstelaanbod

Herstel

Herstel heeft meerdere betekenissen: beter worden of weer baas over je eigen leven worden. Herstel is een proces van vallen en opstaan. Het is heel persoonlijk en je moet het zelf doen. Er bestaat geen kant-en-klaar recept voor herstel. Ieder zoekt zijn eigen weg. 

Herstellen betekent zoeken naar de voor jou beste manier van dat moment. Dit is een proces van actieve acceptatie van je kwetsbaarheden en je beperkingen. 

Waar ligt je kracht? Wat zijn je zwakke en sterke punten? Je ontwikkelt je eigen methode om met je kwetsbaarheid om te gaan. Daardoor kun je ook beter aangeven hoe anderen jou kunnen ondersteunen. Herstel helpt je om je leven voort te zetten zoals jij dat wilt. 

Daarbij is het belangrijk die dingen te doen die je goed kunt, je kwaliteiten uit te buiten. Door dingen te doen leer je ook weer.

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.

Herstel bij Intact

Vaak kun je wel hulp gebruiken bij herstel. Bij Intact Herstel en Zelfhulp willen we je hiermee helpen. We bieden je daarom zelfhulp groepen en herstelcursussen aan. We bespreken met elkaar wat ‘in herstel zijn’ betekent en hoe je dat vorm kan geven. Als ervaringsdeskundigen delen we onze successen en wat ons scherp houdt om in regie te blijven in ons leven. 

Herstelaanbod

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. Deze cursus is erop gericht jouw empowerment, zelfwaardering, hoop en kwaliteit van leven te vergroten. Leer ontdekken waar je kracht en zelfvertrouwen uit kan halen.
Deze cursus ondersteunt in je eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige. Het is vooral een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om hun eigen ervaringen in te zetten.
Maak kennis met de betekenis van het begrip herstel. In deze cursus leer je begrijpen dat de mogelijkheid tot (verder) herstel alles te maken heeft met het (leren) leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende kwetsbaarheid.
Wellness Recovery Action Plan (WRAP), met deze cursus leer je weer grip te krijgen (en te houden) op je leven, wanneer dat ontregeld raakt door ingrijpende gebeurtenissen. Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet.

Inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid kan een belangrijke rol spelen in je herstelproces. Daarom zetten we ervaringsdeskundigen in. Hun kracht zit in kennis en ervaring. Kennis van factoren en ervaringen die herstel bevorderen én belemmeren. De ervaringsdeskundige ondersteunt op diverse levensgebieden zoals bijvoorbeeld  wonen en werken. 

Zelfregie bij de mensen in herstel is leidend. Dat betekent niet dat je het niet zelf moet uitzoeken. Zelfregie heeft bovenal te maken met respect. Respect voor de gevoelens, mening en smaak van een ander. Ervaringsdeskundigheid zorgt voor een verrijking. Tegelijkertijd kunnen mensen met een verslavingsverleden in betaalde dienst bij Tactus komen of als vrijwilliger werken bij Intact.

Gerelateerd

Van preventie tot nazorg. Tactus biedt hulp aan in alle fase van verslaving en aan alle betrokkenen. Aan mensen met een verslaving maar ook hun naasten en verwijzers.
Intact organiseert zelfhulpgroepen en heeft een aanbod van herstelcursussen voor mensen die met hun herstel aan de slag willen en echte veranderingen willen in hun leven.
Wil je in contact komen met lotgenoten? Intact organiseert zelfhulpgroepen voor mensen met een verslaving en hun naasten.