Spring naar content
Methodes

Hoe kun je Voluit Leven?

Met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Marja Schokker is een bekend gezicht bij Tactus, ze werkt hier inmiddels al 20 jaar. Momenteel werkt ze 1 dag in de week als behandelaar in Zwolle, de rest van haar uren vult ze met werkzaamheden als trainer bij Tactus Opleidingen. Vanaf 2010 volgde Marja diverse opleidingen en geeft ze trainingen binnen en buiten Tactus, op het gebied van ACT, mindfulness, meditatie en compassie. Ze heeft een hoofdstuk geschreven in het boek “Voluit leven: Handleiding voor professionals” over het toepassen van het ACT-programma binnen de verslavingszorg.

Marja merkte dat cliënten na een Verslaving de Baas behandeling nog vragen hadden over hoe om te gaan met negatief denken of onprettige gevoelens. Het gebruik is weliswaar onder controle, maar het piekeren en oordelend denken komt regelmatig terug. Dat geldt ook voor gevoelens als trek, schaamte, schuld, somberheid, onzekerheid, eenzaamheid, etc. Daarnaast hebben cliënten vragen als ‘Hoe ga ik om met de consequenties van mijn jarenlang gebruik?’. En zoeken ze weer naar zingeving in hun leven. Op deze vragen zijn echter geen antwoorden, of concrete oplossingen te bedenken.  

Marja Schokker – foto Astrid Stok

Wat kun je dan wel doen?
Acceptance and Commitment Therapy! ACT heeft als doel het vergroten van psychologische flexibiliteit waardoor iemand beter in staat is te leven naar zijn waarden. Door ACT leren mensen meer in het moment en in hun lichaam aanwezig te zijn, om te gaan met psychische pijn door zich er niet tegen te verzetten of te vermijden (zoals verdoven met middelen)  maar te erkennen en aanvaarden. Zoals een jonge cliënt van Marja vertelde: “eigenlijk moet iedereen dit op school leren, je leert om te gaan met de moeilijke gevoelens in het leven, er niet tegen vechten maar het meer toe te laten”.  Daarnaast komen cliënten door ACT  weer in contact met wat waardevol is in hun leven en gaan stappen zetten die daarbij passen.

Is dit programma door iedere zorgmedewerker van Tactus te geven? Marja geeft aan dat dit zeker het geval is, tenminste, wanneer je als behandelaar of therapeut affiniteit hebt met het doen van mindfulness- en ervaringsgerichte oefeningen met cliënten. Of te wel, “Minder praten meer ervaren”. En zelf ook bereid bent met deze oefeningen in je dagelijks leven aan de slag te gaan.

“Eigenlijk moet iedereen dit op school leren, je leert om te gaan met de moeilijke gevoelens in het leven, er niet tegen vechten maar het meer toe te laten”

Voluit leven geeft zeker een boost aan je eigen zen vaardigheden, meer aanwezig zijn en minder oordelen in cliëntcontacten en minder gericht zijn op dat iets opgelost of weg moet. Wat weer positieve invloed heeft op je kwaliteiten als professional.

In het najaar van 2021 start Tactus met een onderzoek samen met Universiteit Twente, er wordt onderzocht of  ‘Voluit leven’ een geschikt nazorgprogramma is. Zwolle, Enschede en Apeldoorn zijn de eerste ambulante teams die meedoen in de eerste fase van het onderzoek. De eerste (kleine) studies naar ACT en/of Mindfulness bij verslaving laten positieve resultaten zien: gebruik en zucht/trek kunnen verminderen en het kan terugval helpen voorkomen. Er is echter meer (en groter) onderzoek nodig om duidelijk te krijgen hoe groot die effecten zijn en wie vooral baat hebben bij deze  vorm van therapie/ nazorg. ‘Mooi dat we bij Tactus gaan bijdragen aan dit verdere onderzoek’.

Behandelaren die ACT willen geven, kunnen hiervoor een 3-daagse training volgen bij Tactus. Neem hiervoor contact op met Marja.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarin het vergroten van de psychologische flexibiliteit centraal staat. Ernst Bohlmeijer , hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente en psycholoog Monique Hulsbergen hebben ACT vertaald in een gestructureerd en toegankelijk transdiagnostisch programma: ‘Voluit leven’.

Psychologische flexibiliteit is een bewezen beschermende factor tegen ontstaan van psychische stoornissen en verslavingsproblematiek. ‘Voluit leven’ is inmiddels in verschillende gerandomiseerde, gecontroleerde trials onderzocht met in elke studie matige tot grote effecten op psychologische flexibiliteit en mentale gezondheid. Vanwege dit onderzoek is ‘Voluit leven’ door het RIVM erkend als interventie met sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Eén reactie op “Hoe kun je Voluit Leven?”

  1. Is het inmiddels mogelijk om deze training te volgen bij Tactus en bij wie kun je daarvoor aanmelden? Is dit individueel of met een groep? Op basis van een flyer is de wachtkamer van Tactus zijn we geïnteresseerd geraakt, maar het is niet terug te vinden op de website.

    Met vriendelijke groet,
    Agnes de Vries | Ontmoeting FZ (Epe)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….
  • Tactus in Beeld
Binnen Tactus beschikken we over de speciale TOPGGz-afdeling Terra. Maar wat voor zorg bieden we hier precies en wat maakt deze afdeling bijzonder?