Spring naar content
Hoe denkt Tactus over…?

Het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC?

25 februari 2021

Tactus wordt regelmatig benaderd door de media over de designerdrug 3-MMC. Lokaal, regionaal en landelijk. Het aantal mensen dat wij in behandeling hebben voor deze drug is minimaal t.o.v. van andere middelen. De risico’s op de langere termijn moeten beter, breder en methodisch worden onderzocht. Wel is nu al duidelijk dat het middel behoorlijk verslavend is. Inmiddels is sinds 28 oktober 2021 3-MMC verboden en duikt er alweer een nieuwe designerdrug op 3-CMC.

In onze regio’s zien we het gebruik van 3-MMC hoofdzakelijk als bij-middel bij poly drugsgebruik (onder risicogroepen).  Of in plaats van ecstasy of amfetamine tijdens het uitgaan (toen dat nog kon). Onze indruk is dat het totale drugsgebruik niet toeneemt, maar dat het ‘in plaats van’ wordt gebruik en we zien ook zeker dat het verslavend is. Ten opzichte van xtc is het een klein wereldje dat ermee experimenteert. Men vind het effect lekker, het is goedkoop en het was legaal. Slechts in een incidenteel geval zien we het als hoofdmiddel. Er zijn nergens echte cijfers te vinden en daar waar het wel onderzocht is, gaat het echt om kleine aantallen. Dit wordt bevestigd door het Trimbos Instituut. Het zijn bewegingen die we altijd zien, bewegingen die we monitoren en meenemen in onze activiteiten en interventies. Het signaleren en aankaarten  van trends zit goed geborgd in onze algemene aanpak. Toch is het signaal zorgelijk.

Uiteraard houden we het goed in de gaten. In al onze regio’s. Teveel media-aandacht kan er juist toe leiden dat jongeren die er helemaal niet mee bezig zijn op het spoor van 3-MMC of andere designerdrugs gezet worden. Zie interview met Trimbos hierover.

Waarom helpt verbieden op zichzelf niet en wat moet je dan wel doen?

Alleen verbieden leidt tot meer incidenten, meer risicovol gedrag en meer illegale drugshandel. Aanbodbeperking kan natuurlijk wel helpen. De beschikbaarheid van een middel is een belangrijke factor in het wel of niet gebruiken van een middel. We willen daarom samen optrekken met beleidsmakers om te kijken hoe een middel zo min mogelijk beschikbaar is voor een jonge doelgroep en beleid te maken waarmee de drempel zo hoog mogelijk is om voor het eerst te gaan gebruiken.   

Wat werkt wel?

Wij roepen op om meer aandacht te hebben voor ‘the bigger picture’. Waarom gebruiken jongeren middelen? Het gaat om drinken, sigaretten roken en drugs. Wanneer we kijken naar jongeren in de experimenteerfase van middelengebruik zien we een beeld dat er al heel lang is. Jongeren zuipen en slikken en experimenteren. Ze schuwen daarbij geen risico’s. Ze gaan mee met wat er bv gebeurt in de groep waar ze mee omgaan. Het wordt/is onderdeel van hun cultuur. Dat wat in opkomst is, is afhankelijk van bewegingen, het zijn hypes die passen binnen de jeugdcultuur. We zouden dus veel meer daar mee aan de slag moeten. De belangrijkste omgevingsfactoren die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) en het risico vergroten (risicofactoren) zijn grofweg op te delen in vier domeinen of omgevingen: gezin, peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten), school en vrije tijd. Dus dat betekent betrekken van ouders, scholen en organisators van jeugdactiviteiten.

Bestuurder Tactus Verslavingszorg, Ruud Rutten: “Jongeren in de puberfase hangen tussen kind zijn en volwassenen in. In onze samenleving hebben we een kinderwereld en een volwassenwereld, maar waaruit bestaat de puberwereld? Jonge mensen willen elkaar ontmoeten, willen plezier met elkaar maken, gaan grenzen verleggen en willen zichzelf en elkaar leren kennen. Ze experimenteren met relaties, willen plezier hebben met elkaar en waar doen ze dat? Waar hebben we een plek in de samenleving ingericht waar ze dat op een veilige manier kunnen doen? Er zijn veel plekken waar jongeren samenkomen denk aan scholen, sportclubs enz, maar ook daar zie je dat ze een ander doel hebben. Scholen zijn vaak gericht op lesgeven en op je diploma’s halen, de sportclubs op sportprestaties en de kroeg is steeds minder geschikt voor jongeren want je mag daar niet gebruiken. Dus wat is nu de plek waar jongeren elkaar ontmoeten? Daar moeten we met z’n allen meer aandacht aan besteden.”

Meer informatie

Meer informatie over wat 3-MMC is, vind je op de site van Unity. Bekijk ook de factsheet.

Advies en hulp

Wil je advies of hulp dan kan je bellen met advieslijn van Tactus. Ouders (en anderen) die zich zorgen maken, kunnen ook contact opnemen met de advieslijn van Tactus.

088 382 28 87

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Tactus biedt therapie in allerlei soorten en maten en één van die therapievormen is groepstherapie. Wat houdt dat eigenlijk in en wat is het voordeel voor cliënten?
  • Tactus in Beeld
Tijdens de heropening van onze locatie aan de Polstraat in Deventer zorgde Rick Kamphuis met zijn foodtruck voor de feestelijke hapjes. Zelf was Rick ooit cliënt bij Tactus, later was hij als ervaringsdeskundige jarenlang collega.
  • Tactus in Beeld
Door Tactus, FEA (Federatie Eerstelijnszorg Almelo) en Menzis is enkele jaren geleden een project gestart naar vroegsignalering en -behandeling van verslaving in de huisartsenpraktijk in de regio Almelo.