Spring naar content

Werken bij

Arbeidsvoorwaarden Tactus

Als je werkt bij Tactus, zijn de afspraken uit de cao geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van toepassing. De meest recente cao vind je op de website van de Nederlandse GGZ.

Naast een goed salaris, kun je rekenen op de volgende voorwaarden:

 • 8,33% eindejaarsuitkering.
 • 8% vakantiegeld.
 • 166 vakantie-uren, als je 36 uur per week (fulltime) werkt.
 • 35 levensfasebudget (LFB) uren per jaar (naar rato van je dienstverband).
 • Pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).
 • Collectiviteitskorting op verschillende zorgverzekeringen: IZZ*, Menzis, Salland en Zilveren Kruis.
 • Een standaard WA- en ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering in geval van beroepsaansprakelijkheid.
 • Je kunt eenvoudig werken aan je eigen ontwikkeling, door interne scholingen bij te wonen en e-learningmodules te volgen.
 • We stimuleren interne mobiliteit: wil je eens kijken binnen een andere locatie of in een ander team? Dan heeft Tactus de mogelijkheid om op werkdate te gaan bij een collega.
 • Wil je een deel van jouw uren (of al je uren) werken in verschillende teams? Dan kan je werken in één van de flexpools van Tactus.
 • Deelname aan de FiscFreeregeling van Tactus: schaf voordelig een nieuwe elektrische fiets, computer, telefoon of tablet aan of sport met korting.

*De tegemoetkoming voor deelname aan de basisaanvullende regeling van IZZ is vanaf 1 juni 2019 niet meer van toepassing op nieuwe deelnemers, bestaande verzekerden die bij Tactus in dienst komen of nieuw aangemelde gezinsleden van bestaande deelnemers.

Gerelateerd

55-plussers drinken gemiddeld frequenter en vaker dagelijks. Daarom is er Moti-55, een individueel gesprekkentraject dat meer bewustzijn creëert rondom alcoholgebruik. Preventiewerker Laurence legt uit wat deze gesprekken inhouden.
Inmiddels is er sinds 1 juli in de maatschappij en ook bij Tactus veel versoepeld. Dit zijn onze spelregels.
Stel: in je directe omgeving krijgt iemand te maken met ontwrichtende lichamelijke klachten, psychische en/of verslavingsproblematiek. Je bent bij hem of haar nauw betrokken.