Spring naar content

Groot onderzoek over hoe technologie Verslavingsbehandeling kan ondersteunen

Tactus, Transfore, Trajectum en de UT starten een groot onderzoek over de toegevoegde waarde van technologie voor cognitieve gedragstherapie bij verslaving. De subsidieaanvraag is toegekend door ZonMw. Een geweldige prestatie van Joanneke van der Nagel (Tactus) en Hanneke Kip (Transfore) die dit project binnenhaalden.

Het onderzoek richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking met een drugs- of alcoholverslaving. Door hun beperkte cognitieve vaardigheden hebben ze minder baat bij cognitieve gedragstherapie (CGT). In dit project gaan we zoeken naar hoe technologie kan helpen om bestaande CGT beter aan te laten sluiten bij deze doelgroep.

Joanneke van der Nagel, psychiater bij Tactus en gespecialiseerd in onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB): “Het is echt fantastisch dat we dankzij de steun van ZonMw onze onderzoekslijn naar e-health bij mensen met Verslaving en LVB verder vorm kunnen geven. Virtual Reality (VR) is een krachtige tool voor zowel het in kaart brengen als het behandelen van het verslavingsprobleem. De patiënt ziet, hoort, ervaart verslavingsgerelateerde prikkels. Die beleving is veel sterker dan al ons therapeutisch gepraat. Door deze ervaring heb je na zo’n VR sessie ook weer heel andere behandelgesprekken. Als therapeut geeft het een uniek inkijkje in wat de patiënt mee maakt. Je ziet het gewoon gebeuren, de oplopende trek, de spanning in het lijf, en de opluchting als de verslavingsprikkel weer uit beeld is.”

Virtual reality is krachtiger dan al ons therapeutisch gepraat

Joanneke van der Nagel

Tactus gaat dit onderzoek samen met Transfore, Trajectum en de UT uitvoeren. Het is een groot project van vijf jaar waarbij een promovendus (5 jaar), postdoc (2 jaar) en junior onderzoeker (2 jaar) aangesteld worden bij de UT. De tijd van 5 jaren is nodig omdat er nog heel weinig onderzoek hier naar gedaan is en dat er veel vragen bij komen kijken, zoals: wat is de meest optimale technologie? Op welke momenten in de behandeling kun je dit het beste inzetten en op welke wijze? “

Dit is een unieke samenwerking tussen twee academische faciliteiten en drie zorgaanbieders. “Erg spannend zo’n samenwerkingsprogramma. Onze kennismakingsbijeenkomst was een feest van herkenning: iedereen kent vanuit zijn eigen invalshoek deze problemen. Prachtig om hier samen nu mee aan het werk te gaan. Eigenlijk willen we morgen de resultaten van dit onderzoek hebben: de praktijk zit hier écht op te wachten. Maar tja, zo werkt wetenschap niet. Maar gelukkig kunnen we het onderzoek hand in hand laten gaan met stappen in het versterken van ons TOPGGz behandelprogramma, aldus Joanneke.

Patiënten en medewerkers betrokken
De onderzoekers willen dicht op de behandelpraktijk gaan zitten en gaan dan ook vroeg in gesprek met patiënten en medewerkers naar hun behoeftes. Dit zodat ook goed aansluit bij de praktijk.