Spring naar content
Onderzoek

TactIQ – Het voorkomen en opsporen van LVB onder patiënten in de verslavingszorg

Uit onderzoek weten we dat er onder mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) veel (problematisch) middelengebruik voorkomt. Maar hoeveel van de patiënten hebben er een verstandelijke beperking? En hoe spoor je LVB onder mensen in de verslavingszorg snel op?

Cognitieve en adaptieve beperkingen bemoeilijken een verslavingsbehandeling voor cliënten met een LVB. Het is onduidelijk hoeveel mensen met een LVB worden behandeld in de verslavingszorg. Dit komt mede doordat de LVB vaak niet (tijdig) herkend wordt.

Ons ons onderzoek weten we al dat van alle patiënten bleek 35% een IQ lager dan 85 te hebben, 2.4% zelfs lager dan 70. Een aanzienlijk deel van de klinische populatie in de kortdurende opnamekliniek voor mensen met verslaving en van de populatie binnen de forensische verslavingskliniek heeft een IQ lager dan 85, wat in Nederland wordt gezien als de LVB-grenswaarde. Het gebruik van een IQ-screener wordt sterk geadviseerd om de positief gescreende patiënten tijdig door te kunnen verwijzen voor vervolgdiagnostiek met bijvoorbeeld de WAIS. Wanneer er uit vervolgonderzoek een IQ lager dan 85 blijkt moet deze patiënten zo snel mogelijk een aangepaste verslavingsbehandeling worden geboden.

Lopende onderzoek

Het eerste deel van dit onderzoek heeft de volgende twee vragen beantwoord:

  • Hoe vaak komt een verstandelijke beperking voor komt onder patiënten in de verslavingszorg?
  • Hoe kunnen we betrouwbaar en valide LVB onder patiënten in de verslavingszorg vaststellen?

Dit onderzoek kijkt nu verder.

  • Wat is de bijkomende problematiek van mensen met een LVB in de verslavingszorg?
  • Hoe verhoudt deze problematiek zicht tot die van patiënten zonder een LVB in de verslavingszorg?

Screenen op LVB

Wil je screenen op LVB? Of LVB binnen jouw instelling in kaart brengen? Neem dan contact op het Centrum Verslaving & LVB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….
  • Tactus in Beeld
Binnen Tactus beschikken we over de speciale TOPGGz-afdeling Terra. Maar wat voor zorg bieden we hier precies en wat maakt deze afdeling bijzonder?