Spring naar content
Tactus in Beeld

Robot Tessa helpt op afstand

In navolging van de landelijke coronarichtlijnen biedt Tactus zorg op afstand, daar waar het kan. Helaas kunnen we niet alle cliënten thuis ondersteunen zoals we zouden willen b.v.  omdat zij niet beschikken over een device zoals een smartphone, tablet of laptop en internet. Veelal gaat dit over cliënten die woonbegeleiding krijgen of die langdurig begeleid worden. 

Vanuit Tactus zijn we van daarom gestart met het project woonbegeleiding op afstand. Het project bestaat uit twee onderdelen. De ene is de inzet van smartphones met apps die cliënten in hun dagelijks leven kunnen ondersteunen. Hierbij is een selectie gemaakt in apps, die passend zijn voor onze cliënten. Het verzamelen van geschikte apps hebben we gedaan door navraag te doen in de verschillende teams. Zo zijn er apps gericht op de dag structuur, maar op gericht op het omgaan met trek. De smartphones kunnen ambulant (casemanagement /wijkteams/FACT teams e.d.) ingezet worden maar ook binnen de woonlocaties. 

Een mooi voorbeeld van een app is de Suzie App. De Suzie app kan ingezet worden bij cliënten van alle leeftijden en is geschikt voor cliënten binnen de verschillende behandel settingen binnen Tactus. De Suzie app kan cliënten ondersteunen als ze het moeilijk hebben, ongewenste prikkels ervaren of trek hebben. 

Robot Tessa

Het andere deel van het project  bestaat uit de inzet van de Tessa Robot. Voor een kleine impressie:

Tessa is een sociale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Ze herinnert cliënten aan kleine taken en geplande afspraken. Tessa vertelt hoe de agenda eruitziet en doet suggesties voor activiteiten. De Tessa Robot kan cliënten helpen/ondersteunen in het aanbrengen van structuur in hun dag. De Tessa Robot ondersteunt zelfregie en zelfstandig wonen. 

Doormiddel van een eenvoudige app kan de Tessa ingesteld worden op elk tijdstip en vanaf elke locatie. Op dit moment gaan er drie Tessa’s ingezet worden bij cliënten binnen Tactus. 

Naar mijn idee twee mooie ontwikkelingen die onze cliënten kunnen ondersteunen in hun dagelijks leven.

Waarom doen we dit?

Door de corona-situatie worden de begeleidingscontacten omgezet naar een telefonisch contact of laagfrequent thuisbezoek of afspraak op locatie. Door een gebrek aan devices bij de cliënt gaat de begeleiding op afstand vaak telefonisch. Echter, door het gebrek aan regelmaat en intrinsieke structuur is de no-show bij deze afspraken hoog. Hierdoor zijn de begeleidingsmogelijkheden dusdanig beperkt, wat de kans op terugval in verslaving vergroot. Ook het toezicht houden op medicatie-inname kan op afstand niet plaatsvinden, omdat men de cliënt niet kan zien in een telefonisch contact.

Daarnaast heeft een groot deel van deze cliënten moeite met het invullen van dagstructuur. Zeker nu door corona en de verplichte anderhalve meter afstand. Dit verhoogt het risico op sociale isolatie en terugval in (maatschappelijk) probleemgedrag.

Het eenvoudigweg laten vervallen van deze begeleidingscontacten bij deze specifieke groep cliënten met een complexe zorgvraag is geen optie. Kortom, zonder behandel- of begeleidingscontacten zal, in deze voor velen stressvolle tijd, het middelengebruik fors toenemen, inclusief de bijbehorende overlast voor het netwerk (gezin, relatie) of de maatschappij. Het garanderen van de continuïteit van zorg in deze periode is belangrijk voor alle cliënten van Tactus ambulante behandel- en/of begeleidingscontacten.

Voor informatie over het project: Laura Hut | Beleidsmedewerker O&A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….
  • Tactus in Beeld
Binnen Tactus beschikken we over de speciale TOPGGz-afdeling Terra. Maar wat voor zorg bieden we hier precies en wat maakt deze afdeling bijzonder?