Spring naar content
Onderzoek

Hulp voor LVB-doelgroep

In mijn proefschrift ‘Is it just the tip of the iceberg? Substance Use and Misuse in Individuals with Intellectual Disability (SumID)’ beschrijf ik de omvang van en risicofactoren voor (problematisch) middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De percentages gebruikers van tabak en cannabis onder mensen met een LVB blijken aanzienlijk hoger dan in de algemene bevolking. Ook alcohol wordt gebruikt door mensen met een LVB, zij het in mindere mate dan in de algemene bevolking.

Gelukkig is er hulp; er zijn steeds meer methodieken om cliënten met LVB én problematisch middelengebruik te helpen. Vanuit Tactus waren verschillende collega’s betrokken bij pilots met de CGT+, een behandelinterventie voor verslaving & LVB. Een ander mooi project waar we bij betrokken zijn is de pilot met de aangepaste intake voor cliënten met LVB.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking vormen een risicogroep voor (problematisch) middelengebruik. Bij Tactus lopen we voorop in hulp aan deze doelgroep.

Joanneke van der Nagel, psychiater

De handreiking voor de aangepaste intake werd ontwikkeld en gepilot met IVO en Aveleijn, i.s.m. Resultaten Scoren, NISPA, en LVB en verslavingszorg ketenpartners. De handreiking is beschikbaar via Resutaten Scoren en In Perspectief Uitgevers.

Systematische aandacht voor en screenen op gebruik kunnen bijdragen aan tijdige identificatie en interventies bij (dreigende) problemen. Hoewel er nog veel werk te verzetten is, loopt Nederland inmiddels internationaal voorop met zowel onderzoek als methodiekontwikkeling voor verslaving & LVB. Het thema staat inmiddels op de agenda van behandelaars en politiek. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere ontwikkelingen in de zorg voor deze groep.

Tactus heeft sinds 2018 het Centrum Verslaving & LVB. Meer informatie op www.centrumverslavingenlvb.nl

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….
  • Tactus in Beeld
Binnen Tactus beschikken we over de speciale TOPGGz-afdeling Terra. Maar wat voor zorg bieden we hier precies en wat maakt deze afdeling bijzonder?