Spring naar content
Filters:
Op deze locatie worden alle ambulante verslavingsbehandelingen aangeboden. Verder zitten hier de ambulant woonbegeleiders en Intact.
In de locatie Randstad bevinden zich onderdelen van zowel Tactus Verslavingszorg als Amethist Verslavingzorg en Intact Herstel en Zelfhulp.
Korak – Herstelplein Oost-Veluwe is een herstelcentrum. Een leeromgeving voor mensen die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt op psychisch vlak of verslavingsgebied.
Naast het aanbod aan hulpverlening voor cliënten zijn er in deze locatie ook kantoren van Tactus.
Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben.
Op de locatie Brink werken onder andere medewerkers van preventie en woonbegeleiding en kunnen cliënten terecht voor hun verslavingsbehandeling en herstel.
Op deze locatie biedt Tactus cliënten medische zorg, behandeling en begeleiding. Ook werken hier medewerkers van de Verslavingsreclassering, Intact en Jeugd & Preventie.
Bij de statige villa aan de Ripperdastraat zijn er verschillende activiteiten voor cliënten en deelnemers van Tactus.
Op deze locatie in Enschede bieden we beschermd wonen aan.
Cliënten en bezoekers kunnen hier terecht voor dubbeldiagnose, jeugdhulpverlening, medische zorg en opiaatonderhoudsbehandeling.

Filter op plaats

Filter op