Spring naar content

Verwijzers

Consultgroep Opioïden op recept voor verwijzers

Binnen Tactus bestaat een Consultgroep Opioïden. Een van de doelen van deze groep is om bij patiënten met (problematisch) gebruik van opioïden zoals oxycodon, mee te denken met behandelaren (huisartsen, ziekenhuizen) over een mogelijke aanpak. Tactus blijft in dat geval voor de betreffende patiënt volledig op de achtergrond.

Oxycodon

Huisartsen en andere behandelaren bijvoorbeeld in ziekenhuizen, die vragen hebben rond een patiënt met problematisch gebruik van opioïden kunnen contact opnemen met de consultgroep.

Uitkomst bij een consultvraag kan een advies zijn over afbouw die dan verder binnen de praktijk van de huisarts (of een andere behandelaar) zal gebeuren, maar ook of verwijzing naar de verslavingszorg zinvol is of juist minder aan te raden is.

In overleg kan ook gekeken worden of een kortdurend, eenmalig consult met een medewerker van Tactus een toegevoegde waarde kan hebben.

Veel patiënten hebben mogelijk nog chronische pijnklachten: een eventuele pijnbehandeling kan niet door Tactus overgenomen worden.

In de consultgroep zitten onder andere een verslavingsarts, psycholoog, verpleegkundige, psychiater, PMT. De groep komt eens per 14 dagen bij elkaar.

Vragen kunnen met het bijgaande formulier gesteld worden via: consultopioden@tactus.nl

Let wel bij het mailen van deze privacygevoelige informatie dat je de gegevens op een beschermde manier verstuurt met een beveiligde mail applicatie, zoals bijvoorbeeld ZIVVER. Beschik je niet over een beveiligde mail omgeving dat kun je de Tactus conversatiestarter van ZIVVER  hiervoor gebruiken.

Gerelateerd

Tactus biedt hulp en advies aan huisartsen, maatschappelijk werkers en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan mensen die werken bij het justitiële apparaat of wie anderszins betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen.
Heb je een gerichte vraag over diagnostiek of behandeling (waaronder medicatie) over een patiënt met verslavingsproblematiek? Maak dan gebruik van onze consultatiedienst.
Merk je dat jouw buurman steeds meer en vaker drinkt en zichzelf niet meer verzorgt? Of heb je wellicht een patiënt die al een tijdje depressief is en bij je uit beeld is? In al deze en soortgelijke gevallen kun je een beroep doen op het team Bemoeizorg.