Spring naar content

Hulp voor naasten

Bemoeizorg Twente

Zorgen voor elkaar

Merk je dat jouw buurman steeds meer en vaker drinkt en zichzelf niet meer verzorgt? Of heb je wellicht een patiënt die al een tijdje depressief is en bij je uit beeld is? In al deze en soortgelijke gevallen kun je een beroep doen op het team Bemoeizorg.

Het team is gespecialiseerd in het helpen van mensen met ernstige psychiatrische problematiek en/of verslaving en die niet om deze hulp vragen.

Actief op zoek

Soms komen mensen er zelf niet meer uit en zijn ze niet in staat om hulp te vragen. Kwetsbare personen waarbij de lijn naar de hulpverlening is geknapt. Deze mensen hebben zorg hard nodig, maar doen ook erg hun best dit te vermijden. Dan is het goed bemoeizorg in te schakelen. Wij gaan actief op zoek naar deze mensen.

Bemoeizorg betekent naar elkaar omkijken; signaleren dat iemand hulp nodig heeft. Iedereen – van professional tot buurman – kan iemand aanmelden voor bemoeizorg. De directe omgeving van iemand die hulp nodig heeft is dan ook erg belangrijk. In onze werkwijze is er dan ook veel aandacht voor samenwerking met familie en andere zorgorganisaties.

Bemoeizorg betekent naar elkaar omkijken

Kwaliteit van leven verbeteren

De problematiek van de mensen die zorg mijden bestaat vaak uit overlast, vervuiling en/of verwaarlozing. Het vermogen om voor zichzelf te zorgen is verdwenen; isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Door deze
mensen op te zoeken in hun eigen omgeving en hulp te bieden proberen we ze te stabiliseren en te voorkomen dat ze verder afglijden. Het team is ook in staat in te schatten of iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Wanneer passende maatregelen nodig zijn, worden deze genomen.

Bemoeizorg is gericht op het aangaan en onderhouden van contact. Daarmee streven we naar verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van overlast. Daarnaast motiveren we mensen voor andere vormen van hulpverlening. Het team is ook in staat in te schatten of iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Wanneer passende maatregelen nodig zijn, worden deze genomen.

Contact team Bemoeizorg

Het team Bemoeizorg bestaat uit verpleegkundigen, sociaalpsychiatrische verpleegkundigen, hulpverleners, maatschappelijk werkers, een psychiater en een gz-psycholoog van Mediant en Tactus.

Ze zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

0800 588 58 80

Gerelateerd

Je kan je aanmelden via je huisarts. Uiteraard kun je ons ook altijd eerst bellen of met ons chatten voor advies.
Intact organiseert zelfhulpgroepen en heeft een aanbod van herstelcursussen voor mensen die met hun herstel aan de slag willen en echte veranderingen willen in hun leven.
Tactus biedt hulp en advies aan huisartsen, maatschappelijk werkers en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan mensen die werken bij het justitiële apparaat of wie anderszins betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen.