Spring naar content

Twintig jaar Intact Herstel en Zelfhulp

Bij Tactus zijn ervaringsdeskundigen in dienst: mensen die persoonlijk ervaring hebben met een psychische aandoening of verslaving. Ze zetten deze ervaringen in om anderen te helpen in het herstelproces. In de verslavingszorg, en zeker ook bij Tactus, wordt steeds vaker gewerkt met ervaringsdeskundigen. Zij zijn een waardevolle aanvulling op de professionele hulpverlening. Tactus richtte in 2003 Intact op en Intact bestaat dus dit jaar 20 jaar.

In 2014 kwamen de eerste ervaringsdeskundigen met een opleiding tot ervaringsdeskundige in dienst bij Tactus en werd de naam van Intact Zelfhulp voor verslaafden en hun naasten omgezet naar Intact Herstel en Zelfhulp. Ervaringsdeskundigen hebben via een andere route dan de overige professionals kennis opgedaan over verslaving. Zij hebben dit zelf of als naaste meegemaakt. Daardoor kunnen zij goed begrijpen wat mensen doormaken en wat zij nodig hebben om te herstellen. Zij kunnen inzicht bieden in de persoonlijke beleving en de gevolgen van verslaving, zoals voor het dagelijks leven en de omgeving. Deze ontwikkeling ziet Tactus als een waardevolle aanvulling op het klinisch herstel in de verslavingszorg.

Om dit te vieren organiseerde Tactus eerst op 30 september een reünie van (oud) groepsleiders bij Korak Herstelplein in Apeldoorn en op 5 oktober een netwerkbijeenkomst in Deventer.

In onderstaand filmpje komen enkele (oud) groepsleiders aan het woord die vertellen wat Intact voor hen betekent of betekend heeft.