Spring naar content

Talk ’n Joy

Help ons de kinderen helpen

Wil je geld doneren aan onze stichting en zo een steentje bijdrage aan de hulpverlening aan mensen met een verslaving en hun naasten? Stort jouw bijdrage dan op bankrekeningnummer NL72INGB0693010568 t.n.v. Stichting Tactus verslavingszorg onder vermelding van de omschrijving ‘Talk ’n Joy’.

Wil je doneren aan een specifiek project? Dat kan ook. Vermeld de naam van het project in het omschrijving als je geld overmaakt. 

Contact met Talk ’n Joy

Uiteraard kun je contact opnemen mocht je vragen hebben voordat je doneert. We houden we je zo veel mogelijk op de hoogte van waar we het geld uitbesteden. 

Hulp en informatie voor kinderen van

Op de naastenpagina vind je meer informatie voor kinderen van ouders met een verslaving. Hier lees ook meer over de activiteiten die Tactus biedt aan deze doelgroep. 

Jongerenpagina – De Talk ’n Joy dagen en week zijn speciaal voor jongeren waarvan de vader en/of moeder een verslavingsprobleem heeft (gehad). Tijdens deze dagen worden er veel leuke dingen gedaan en kun je praten over wat jou bezighoudt.

Lees meer