Spring naar content

Verwijzers

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

In elke huisartsenpraktijk zitten gemiddeld 100 tot 200 mensen met (beginnende) verslavingsproblematiek. De praktijkondersteuner Huisarts van Tactus kan ondersteunen in het signaleren en adviseren.

Verslavingsproblemen komen vaker voor dan we denken. Het gaat schuil achter andere problemen of ziektebeelden. Daardoor is het lastig te herkennen. De huisarts heeft een belangrijke rol in het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving. Tactus wil de verslavingszorg dichtbij organiseren met als doel vroegtijdig te signaleren en motiveren. Zo kan er in een eerder stadium worden ingegrepen en gezondheidsschade voorkomen worden.

Tactus heeft POH-GGZ met verslavingskunde (expertise) werkzaam bij meerdere huisartsenpraktijken in Overijssel en Gelderland. 

Onze POH is binnen de huisartsenpraktijken verantwoordelijk voor cliënten met verslavingsproblematiek (Bijvoorbeeld: roken, alcohol, cannabis, benzodiazepinen, eten, gamen, seks) en hun naasten. Zij houden zelfstandig spreekuur, waarin zij naast vraagverheldering en korte behandeltrajecten ook de huisarts adviseren over eventuele verwijzingen vanuit hun netwerk. Tevens kan de POH van Tactus ingezet worden voor bredere GGZ problematiek.  

Meer weten over praktijkondersteuning?

Neem contact op via 088 382 28 87 of mail naar vragen@tactus.nl.

Informatie voor huisartsen

Op pohverslaving.nl vind je informatie over signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik.

Gerelateerd

Tactus biedt hulp en advies aan huisartsen, maatschappelijk werkers en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan mensen die werken bij het justitiële apparaat of wie anderszins betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen.
Heb je een gerichte vraag over diagnostiek of behandeling (waaronder medicatie) over een patiënt met verslavingsproblematiek? Maak dan gebruik van onze consultatiedienst.
Merk je dat jouw buurman steeds meer en vaker drinkt en zichzelf niet meer verzorgt? Of heb je wellicht een patiënt die al een tijdje depressief is en bij je uit beeld is? In al deze en soortgelijke gevallen kun je een beroep doen op het team Bemoeizorg.