Spring naar content

Tactus zoekt vrijwilligers voor Talk ’n Joy week

Bij Tactus organiseren we jaarlijks de Talk ’n Joy week voor jongens en meiden van 8 tot 18 jaar oud, waarvan de vader en/of moeder een verslavingsprobleem heeft (gehad). De week wordt begeleid door medewerkers van Tactus en door vrijwilligers. We hebben mooie basisteams maar zijn nog op zoek naar mensen die van praktische betekenis willen zijn tijdens deze week in Ommen van 19 t/m 26 juli.

Het bijzondere aan de Talk ’n Joy week is om te zien dat de kids echt weer even kind kunnen zijn

Vrijwilliger Amanda over de Talk ’n Joy week

Ga jij met ons mee?

Leuk dat je interesse hebt om de Talk ’n Joy-kinderen een onvergetelijke week te bezorgen! In het kort vragen we van vrijwilligers:  

  • Enthousiasme om samen aan de slag te gaan en een betekenisvolle week neer te zetten, als blijvende herinnering voor de kinderen! 
  • Beschikbaarheid en 24/7 ter plaatse zijn tijdens de gehele week van vrijdag 19 juli 15.00 uur tot en met vrijdag 26 juli 14:00 uur.  
  • Kunnen werken in teamverband en meedraaien in het programma. Het programma wordt in deze periode samengesteld en, waar wenselijk, kunnen vrijwilligers daarin participeren en organisatietaken op zich nemen.  
  • In teamverband samen verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen in de week. Dat maakt dat er een mix is van diverse taken en klussen, variërend van praktische en huishoudelijke taken tot het begeleiden van een groep kinderen/jongeren bij de activiteiten in het programma.

Verdere informatie en aanmelden

Vrijwilligers hebben geen verantwoordelijkheid aangaande het thema KOV en de invulling van Talkblokken. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de KOV-medewerkers, die in dienst zijn van Tactus.  

We bieden vooraf een afspraak met daarin uitleg over de verwachtingen ten aanzien van de bijdrage in de Talk ’n Joy week, waarbij we wederzijds kijken of het passend is om mee te gaan. Het betreft geen sollicitatie, maar we zijn we kritisch in wie we vragen mee te gaan in deze week met een kwetsbare doelgroep. 

Als er bij vrijwilligers weinig bekendheid is met de doelgroep KOPP/KOV verzorgen we een voorlichting/deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden vrijwilligers uitgenodigd voor de kick-off avond op de locatie. Deze avond vindt dit jaar op 22 mei (in de avond). 

We organiseren de Talk ’n Joy week voor de 19e keer. Vrijwilligers zijn doorgaans lange tijd betrokken, kijken jaarlijks terug op een waardevolle invulling van de week en blijven veelal ambassadeur voor de week!

Voor aanmelden en/of het stellen van vragen mag je contact opnemen via talknjoy@tactus.nl