Spring naar content

Tactus over op Horizontaal Toezicht Zorg met een primeur

Per 1 januari 2024 is Tactus overgegaan op Horizontaal Toezicht Zorg. Op 1 juli is aan bestuurder Gerdy van Bellen de Horizontaal Toezicht vlag overhandigd. Voor het eerst werd er één vlag uitgereikt in plaats van twee, omdat Tactus de eerste zorgaanbieder is die in één keer overgaat op Horizontaal Toezicht voor zowel de reguliere zorg en de forensische zorg. Een mooie verrassing en een primeur!

Samen met collega’s en afgevaardigden van Zilveren Kruis, Salland Verzekeringen en Dienst Justitiële Inrichtingen hebben we stil gestaan bij dit feestelijke moment bij de Piet Roordakliniek in Apeldoorn.

Een prachtige mijlpaal voor Tactus die met veel inzet bereikt is

Gerdy van Bellen, bestuurder

Dit feestelijke moment markeerde de overgang naar een nieuwe manier van verantwoorden waarin direct inzicht, wederzijds vertrouwen, transparantie en gepast gebruik van de zorg centraal staan.

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de succesvolle overgang naar Horizontaal Toezicht Zorg.