Spring naar content

Seeking Safety voor patiënten met een verslaving, trauma en LVB

Binnen Tactus wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw project rondom ‘Seeking Safety’, een behandelmethode die wordt gebruikt bij cliënten met verslaving en traumagerelateerde klachten. Door het project zal deze behandelmethode ook geschikt worden voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Collega Elske is bij het project betrokken en geeft er uitleg over.

Kun je uitleggen wat dat project inhoudt?

“Seeking Safety is een effectief bewezen behandelmethode voor cliënten met verslaving en trauma. Dit project richt zich op een specifieke doelgroep, in dit geval dus mensen met LVB, een verslaving en traumagerelateerde klachten. Kort gezegd resulteert het project uiteindelijk in een soort toegevoegde handleiding van deze behandeling, ook wel een addendum genoemd, die helemaal ‘LVB-proof’ is gemaakt. Samen met collega-instellingen Trajectum en Pluryn is dit addendum ontwikkeld en tot stand gekomen.”

Wat is dan het grote verschil met de ‘gewone’ Seeking Safety?

“Deze versie is heel specifiek voor LVB’ers ontwikkeld. Seeking Safety is behoorlijk talig en bevat ook een aantal opdrachten die voor de LVB-doelgroep niet altijd geschikt zijn gebleken. Het addendum is daarom qua taal versimpeld, er zitten kleinere opdrachten in, minder en kortere sessies en alles heeft een heldere uitleg in simpele taal. Uiteindelijk is het een gecomprimeerde versie geworden van onderdelen uit de bestaande behandeling én hebben we zelf eigen materiaal toegevoegd. Veel behandelaren vanuit Tactus aan hebben meegedacht en vanuit hun expertise feedback gegeven.”

Was er voor dit addendum geen geschikte behandeling voor deze doelgroep?

“Nee, eigenlijk was deze interventie nog niet echt geschikt voor de doelgroep. Ook landelijk bleek er een te kort aan bewezen effectieve interventies voor het behandelen van deze triple problematiek (verslaving – trauma – LVB). Maar bij Tactus proberen we zo veel mogelijk dingen toegankelijk te maken voor LVB’ers, dus dankzij deze subsidie kunnen we de ontwikkelde behandelmethode binnenkort ook voor deze doelgroep inzetten.”

Op welke manier ben jij bij het project betrokken?

“Ik ben meer projectcoördinator. Ik coördineer contacten met externen, begeleid de oplevering naar de subsidieverstrekker, ik zet lijntjes uit en hou overzicht over het proces. Ik heb vooral een ondersteunende en sturende rol en ik werk dus niet inhoudelijk mee aan het addendum, daar hebben we een heleboel goede experts voor.”

Vanaf wanneer is het addendum te verkrijgen?

“Het project wordt gesubsidieerd door KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) en omdat we nog in de afrondende fase zitten moet de oplevering nog goedgekeurd worden door de subsidieverstrekker. Zo’n product heeft namelijk allerlei eisen en criteria waaraan voldaan moet worden. Als alles is goedgekeurd zal het addendum in de loop van 2021 te verkrijgen zijn, zowel binnen als buiten Tactus.”