Spring naar content

Online zelfhulpgroep voor naasten

Vanaf 7 mei 2020 is er wekelijks op donderdagavond, van 19.00 uur tot 21.00 uur, de mogelijkheid om deel te nemen aan een online zelfhulpgroep van Intact voor naasten van iemand met een verslaving.

Deze avonden zullen begeleid worden door een Familie-ervaringsdeskundige (FED).

Tijdens deze avonden ondersteunen we elkaar o.a. door het delen van eigen doorleefde ervaringen en de processen die spelen m.b.t. de verslavingsproblematiek van onze naasten.

Door toenemende kennis over verslaving en het hierbij opdoen van hernieuwde inzichten is men in staat te groeien in (zelf) vertrouwen en het verminderen van (zelf) stigma.

Overbelasting kan gaandeweg verminderen, waardoor uitval van de naasten voorkomen kan worden, (mantel)zorg taken kunnen beter volgehouden worden en de algemene kwaliteit van leven en welbevinden zullen toenemen.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan de meeting: https://8×8.vc/intact/naasten

Om deel te kunnen nemen aan deze online zelfhulpgroep is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord wordt door de groepsleider aan de deelnemers doorgegeven. 

Voor mensen die nog niet deelnemen aan een gewone zelfhulpgroep van Intact, is het wachtwoord op te vragen bij:  Sylvie Spoelstra, Familie-ervaringsdeskundige (FED) : 06 1092 8205.