Spring naar content

Moti-55: bewustzijn rondom alcoholgebruik op latere leeftijd

55-plussers drinken gemiddeld frequenter en vaker dagelijks. Daarom is er Moti-55, een individueel gesprekkentraject dat meer bewustzijn creëert rondom alcoholgebruik. Preventiewerker Laurence legt uit wat deze gesprekken inhouden.

Voor wie is Moti-55?

“Uit onderzoeken is gebleken dat er onder 55-plussers meer alcoholmisbruik is. Moti-55 is er daarom voor iedereen boven de 55 jaar die het eigen alcoholgebruik wil onderzoeken. Mogelijk heb je zelf het idee dat je alcoholinname minder zou kunnen, of maak je je zorgen over het alcoholgebruik van iemand anders. Dan zou je eens met een preventiewerker van Tactus in gesprek kunnen. Het doel is dat je gaat nadenken over het gebruik van (in dit geval) alcohol. Welke bewuste keuze ga je maken? Ga je op dezelfde voet verder of ga je minderen of stoppen? Het is natuurlijk heel mooi als je wil minderen of stoppen, maar in de eerste instantie is het een nadenkertje.”

Heeft men zelf niet altijd door wanneer het te veel is?

“Vaak niet nee, het helpt soms om eens over je gedrag na te denken en hier vervolgens met iemand anders over te praten. Deels komt het ook door vroeger; toen wisten we nog niet hoe pittig alcohol eigenlijk is voor je gezondheid. Daarnaast horen we 55-plussers wel eens vertellen dat ze ‘maar’ één á twee glazen wijn per dag drinken. Daar hangt toch nog het idee omheen dat dat helemaal niet erg is, terwijl er toch wat gezondheidsrisico’s aan vastzitten. En dan heb ik nog niet over gewoontegedrag wanneer je deze één á twee glazen ook echt elke dag móét drinken.”

Hoe gaan die gesprekken in z’n werk?

“In totaal vinden er vier gesprekken plaats. Om te beginnen brengen we het alcoholgebruik in kaart, waarna we ook de kennis over de betreffende middelen willen vergroten. Daarop volgt het vergroten van inzicht en bewustwording van het eigen gebruik en tot slot het versterken van de weerbaarheid. In welke situatie zeg je toch ja of gebruik je toch wat en hoe kun je daar weerbaarder in worden ? En in hoeverre wil je daar in iets veranderen?”

En wat gebeurt er na die gesprekken?

“Na de gesprekken volgt er een advies. De vraag die dan centraal staat is of je wat wil gaan doen aan je gebruik. In de gesprekken heb je je gebruik immers geanalyseerd en heb je onderzocht wat de voor- en nadelen zijn. Waar ligt je motivatie? Om gedrag te kunnen veranderen heb je namelijk toch echt motivatie nodig. Besluit je dat je door wilt blijven drinken in dezelfde mate dan moet je dat helemaal zelf weten; we willen vooral voor bewustwording zorgen. Wil je wel minderen of stoppen? Dan krijg je daar advies over en helpen we je verder.”