Spring naar content

“In de LVB-zorg wil ik graag focussen op wat er wél kan”

Als beleidsmedewerker én medebehandelaar houdt collega Marike zich tijdens haar werk voornamelijk met LVB (licht verstandelijke beperkingen) en verslaving bezig. Ze vertelt ons meer over LVB-zorg en haar passie voor deze doelgroep.

Marike van Dijk | beleidsmedewerker

Klopt het dat de kans op verslaving groter is bij mensen met een LVB?

“Ja, het risico op een verslaving is groter doordat cliënten beïnvloedbaar zijn, niet goed weerstand weten te bieden in sociale situaties, of drank of drugs gebruiken als zelfmedicatie. Iemand met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid wordt soms ook overvraagd doordat mensen niet weten dat iemand beperkt is. Soms overvragen ze zichzelf. Het is ook bekend dat mensen met een LVB sneller heel veel gaan verbruiken, vaak ook meerdere middelen. De consequenties zijn vaak ook heftiger voor ze. Het loopt sneller uit de hand: drank en drugs kunnen een gevaarlijke invloed hebben op de medicijnen die ze innemen, er ontstaat ruzie met ouders of partner, het verliezen van werk komt voor, door overlast kan de cliënt bijvoorbeeld problemen met de woningbouw of wooninstelling krijgen en soms komt er zelfs politie aan te pas.

Gaan er dingen anders wat betreft de behandeling?

“In samenwerking met LVB-instellingen proberen we de problemen eerder te signaleren en het liefst te voorkomen. Onze preventiemedewerkers kunnen een motiverend traject voor mensen met een LVB inzetten. Als het tot een intake komt, worden LVB-cliënten zoveel mogelijk ingedeeld bij medewerkers uit de LVB-teams. We hebben graag dat er een vertrouwenspersoon bij is die de cliënt kan ondersteunen. Doordat cliënten vaak een kortere spanningsboog hebben zijn er meestal meerdere sessies die korter duren. De verslavingsbehandeling voor LVB is visueler en herhaling is daarbij ook erg belangrijk. Daarom wordt er ook veel geoefend met de theorie. De theorie wordt een keer aangeboden, vervolgens wordt er mee geoefend thuis of in de groep en het wordt daarna nog een keer besproken. Als gaandeweg blijkt dat er nog een herhaling nodig is, dan doen we dat uiteraard. Structuur, herhaling en duidelijkheid zijn keyconcepten, zowel ambulant als klinisch.

Je bent ook aangesloten bij het Centrum LVB en Verslaving van Tactus, wat doet dat centrum precies?

“Het Centrum voor verslaving en LVB heeft tot doel om de zorg voor cliënten met verslaving en LVB in te zetten en die zorg te blijven te innoveren en ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Dit past goed bij het TopGGZ, een keurmerk dat we sinds 2018 mogen dragen. Een andere doelstelling is het uitdragen van onze kennis en expertise via lezingen, webinars, trainingen, consultaties en second opinions. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen.

Wat vind je zelf zo mooi aan werken met deze doelgroep?

“Het is een onderschatte doelgroep, waarvan men vaak ten onrechte het idee heeft dat er niets mee te beginnen is. Soms wordt gedacht dat ze niet gemotiveerd zijn en sommige casussen zijn complex. Maar met een aangepast traject en veel geduld is er heel veel mogelijk. Daarom wil graag focussen op wat er wél kan.”