Spring naar content

GGZ zonder Stigma

Voor elke cliënt binnen de ggz is het doel van een behandeling herstel. Het stigma dat de cliënt tegenkomt in zijn proces binnen de ggz kan dit herstelproces echter belemmeren, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

Cliënten ervaren vooroordelen, vernedering of juist een overbeschermende houding. Ze voelen zich niet serieus genomen of aangetast in hun privacy. De potentiële impact van stigmatisering door hulpverleners is extra groot, omdat hulpverleners belangrijke mensen zijn voor hun cliënten.

Tactus Verslavingszorg en Intact hebben deelgenomen aan het project GGZ zonder Stigma van Samen Sterk Zonder Stigma om meer te leren over destigmatiseren in onze eigen zorgcultuur en hoe we cliënten kunnen helpen om weerstand te bieden aan (zelf)stigmatisering.

Een aantal cijfers

Welk effect heeft het project ‘In de ggz’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.
Sinds de looptijd van het project:

  • Verzorgde Samen Sterk 56 workshops in ggz-instellingen en nog eens 30 op een ggz-gerelateerd congres. Zo zijn naar schatting 3000 ggz-professionals bereikt
  • Leidde Samen Sterk 72 HOP-facilitators op. HOP staat voor: Honest, Open & Proud

Meer weten over dit project?

Meer informatie over dit project en zelfstigma is te lezen op de website van Samen Sterk Zonder Stigma.