Spring naar content

Feestelijke start van de pilot Lotgenotengroep LVB

Op 25 september was de feestelijke start van de pilot Lotgenotengroep LVB. Deze groep is ontstaan vanuit een idee van onder andere onze Intact-collega Daphne Doorn. Zij merkte dat mensen met een LVB moeilijk aansluiting konden vinden in de reguliere Intact-groepen.

In september 2022 kreeg Intact groen licht voor een pilot en na wat netwerken werden de handen ineen geslagen en is er nu sprake van een mooie samenwerking tussen Intact Herstel & Zelfhulp, Aveleijn, Ambiq en Mens door Mens. 
 
Collega’s Jan Westerveld en Saskia van Horsen zijn nauw betrokken bij de lotgenotengroep en kwamen de deelnemers tijdens de start verassen met een lekkere taart! Ervaringsdeskundig herstel coach Erik van Dijk is enthousiast: “Het was fantastisch, ongedwongen, relaxed en in een huiselijke gemoedelijke sfeer die uitnodigde om ervaringen te delen. Dus dat werd ook gedaan.” 
 
De groep wordt begeleid door Wesey Remmelts (Intact) en Hans Hoekstra (Aveleijn) en de bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op maandag, in het pand van Mens door Mens (Hornbladstraat 17 in Almelo, van 19.30 tot 20.30 uur). Aanmelden is wenselijk en kan via telefoonnummer: 088-3822887.